Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Huyện Hồng Dân: Tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
 • ​Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết của Đảng, Huyện ủy Hồng Dân đã tập trung thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, xây dựng đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Qua việc triển khai thực hiện các giải pháp, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực.
 • Huyện Phước Long: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
 • 17:14 26/03/2018
 • ​Phát huy vai trò hạt nhân của cán bộ, đảng viên, MTTQ và các đoàn thể thành viên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, những năm qua, Đảng bộ huyện Phước Long đã tăng cường chỉ đạo việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đây chính là nền tảng góp phần để Phước Long thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và hướng đến mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu bền vững…
 • Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh: Cần đổi mới trong hoạt động
 • 16:50 09/03/2018
 • ​Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong các sở, ban, ngành, đoàn thể các cơ quan cấp tỉnh. Không có chức năng lãnh đạo toàn diện như các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng ủy khối là lãnh đạo cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức đoàn thể ở từng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng
 • 15:41 07/03/2018
 • ​Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp thường xuyên của tổ chức Đảng ở các cấp. Thời gian qua, nhiệm vụ này luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện, tạo nên chuyển biến, tiến bộ về nhận thức, hành động.
 • Tinh giản biên chế: Những kết quả bước đầu
 • 15:48 02/03/2018
 • ​Nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế (TGBC) theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, thời gian qua Bạc Liêu đã nỗ lực tinh gọn bộ máy, TGBC song hành cùng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào quá trình thực hiện chính sách này đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu…
 • Huyện Vĩnh Lợi: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • 15:33 28/02/2018
 • ​Những năm qua, huyện Vĩnh Lợi đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
 • 16:46 24/01/2018
 • ​Để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, từng bước nâng cao mức sống của người dân, Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi đã chú trọng tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy đảng trong công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM).
 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân
 • 17:11 19/01/2018
 • Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) trên cơ sở đồng thuận xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh…
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%.