• Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
  • 17:02 17/11/2017
  • ​Thực hiện tốt vai trò của mình, các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) trong tỉnh luôn tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Mưa vừa, đôi lúc mưa to và giông.