Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc trong vùng có đông đồng bào Khmer
 • 16:30 12/04/2024
 • Bạc Liêu hiện có gần 17.170 hộ dân tộc Khmer, chiếm trên 8% dân số của tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào Khmer.
 • Bạc Liêu chăm lo đời sống của đồng bào Khmer
 • 16:36 10/04/2024
 • Những năm qua, Bạc Liêu rất quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Từ đó, diện mạo vùng có đông đồng bào Khmer không ngừng khởi sắc, trình độ dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội
 • 16:15 01/04/2024
 • ​Với vai trò là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Lợi, Hội LHPN huyện luôn phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ (PN) thông qua làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên (HV) thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • Nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí
 • 16:27 20/03/2024
 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tờ báo của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất”. Trong bối cảnh báo chí nước nhà đang đối diện với những vấn đề có tính bước ngoặt, các cơ quan báo chí, người làm báo cần nâng cao tính Đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ tờ báo của Đảng.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.