Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Tạo chuyển biến từ công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ
 • Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, trong đó, công tác quy hoạch, luân chuyển có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy luôn kịp thời cụ thể hóa, quán triệt các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương về công tác này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn cán bộ từ trình độ đến phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
 • Thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp - nông dân - nông thôn: Hạ tầng nông nghiệp cần được ưu tiên
 • 17:25 10/10/2022
 • Để cụ thể hóa các kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, Bạc Liêu đã chú trọng phát triển hạ tầng nông nghiệp nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống người dân nông thôn, tạo động lực cho nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững.
 • Xây dựng đội ngũ trí thức, tạo động lực cho phát triển
 • 16:57 05/09/2022
 • ​Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã và đang phát huy mọi nguồn lực cả trong, ngoài nước, căn bản là nguồn nhân lực, nhất là nhân tài, đội ngũ trí thức, người lao động có tay nghề cao để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Cùng dòng chảy của non sông, Bạc Liêu cũng xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức, tạo động lực phát triển tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.
 • Huyện Đông Hải: Nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống
 • 17:53 15/08/2022
 • ​Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nghị quyết (NQ) Đảng từ Trung ương đến địa phương, huyện Đông Hải đã cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn của huyện, xây dựng và ban hành chương trình hành động bảo đảm toàn diện, khả thi trong tổ chức thực hiện.
 • Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế
 • 16:35 01/08/2022
 • ​Bộ Chính trị vừa ban hành các kết luận về công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 18 (khóa XII). Theo đó, toàn hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 • Huyện Hồng Dân: Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo
 • 16:14 22/07/2022
 • Những năm qua, công tác giảm nghèo tại huyện Hồng Dân đã có những chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đầu năm 2022, theo rà soát tiêu chí mới, huyện có trên 2.700 hộ nghèo (chiếm 9,75%), gần 1.800 hộ cận nghèo.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.