Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân
 • Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) trên cơ sở đồng thuận xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh…
 • 5 năm thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam Quốc lộ 1A: Cần những đột phá mới
 • 15:52 15/01/2018
 • ​Hơn 5 năm trước, Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV "về phát triển kinh tế biển và vùng phía Nam Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 và những năm tiếp theo" được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều đột phá cho vùng chuyên nuôi trồng và đánh bắt hải sản này. Hơn 5 năm sau, hạ tầng kỹ thuật cùng các điều kiện phục vụ cho sản xuất ngày càng hình thành và phát triển, đưa vùng phía Nam giữ vị trí quan trọng trên bản đồ kinh tế của tỉnh.
 • Huyện Hồng Dân: Tăng cường kiểm tra, giữ nghiêm kỷ luật Đảng
 • 16:42 10/01/2018
 • ​Để góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Hồng Dân luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Những chuyển biến về công tác cán bộ
 • 16:00 03/01/2018
 • ​Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được các cấp ủy đảng huyện Vĩnh Lợi quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.
 • Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên
 • 15:42 27/12/2017
 • ​Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, nhất là trong năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) luôn chú trọng công tác này, đồng thời có những giải pháp tích cực để nâng chất lượng đảng viên trong toàn đảng bộ.
 • Ngành Y tế: Nhận diện và quyết tâm bài trừ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
 • 16:08 15/12/2017
 • Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả từ hành động, việc làm cụ thể như: ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy. Tuy nhiên, để từng bước hoàn thiện theo tinh thần của Nghị quyết thì ngành Y tế tỉnh đã đặt ra giải pháp: nhận diện sâu sắc và quyết tâm bài trừ những biểu hiện của sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong ngành Y tế.
 • Huyện Hồng Dân: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ yêu cầu nông thôn mới
 • 16:10 13/12/2017
 • ​Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tiêu chí về giao thông nông thôn luôn là một tiêu chí khó. Với quyết tâm, sự nỗ lực, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, từ năm 2015 đến nay, Hồng Dân đã có những giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu XDNTM.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Trời nắng, gió nhẹ.