Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

 • Huyện Hồng Dân: Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo
 • Những năm qua, công tác giảm nghèo tại huyện Hồng Dân đã có những chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Đầu năm 2022, theo rà soát tiêu chí mới, huyện có trên 2.700 hộ nghèo (chiếm 9,75%), gần 1.800 hộ cận nghèo.
 • Nguồn nhân lực - nền tảng cho phát triển bền vững
 • 16:30 11/07/2022
 • Ngay sau khi Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết 12 “về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là NQ 12), các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố đã khẩn trương xây dựng đề án, kế hoạch, quy định, thậm chí là nghị quyết riêng của địa phương với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, nhất là tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá trên các lĩnh vực then chốt, trụ cột của tỉnh.
 • Huyện Hồng Dân: Đổi thay rõ nét từ các nghị quyết chuyên đề
 • 16:50 06/07/2022
 • ​Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề. Sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện các nghị quyết chuyên đề, Đảng bộ và Nhân dân huyện Hồng Dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục đưa địa phương phát triển khá toàn diện.
 • TX. Giá Rai: Tạo đột phá từ phát triển nguồn nhân lực
 • 16:54 06/05/2022
 • ​Khi triển khai Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy “Về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là NQ 12), TX. Giá Rai cũng đồng thời quán triệt đến các cấp ủy, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) phương châm: phát triển nguồn nhân lực chính là chìa khóa để địa phương thực hiện những bước đột phá thành công, đặc biệt Đảng bộ và Nhân dân TX. Giá Rai sẽ sớm thực hiện khát vọng vươn lên thành phố vào năm 2025.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.