Cải cách hành chính

Làm tốt công tác cải cách hành chính: Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Thứ Sáu, 24/06/2016 | 17:10 G6T+7

Từ sự chỉ đạo mạnh mẽ của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các sở, ngành cùng UBND các cấp trong tỉnh, tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016 đã đạt kết quả đáng kể.

Người dân xem thủ tục hành chính tại phòng "một cửa". Ảnh: K.P

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định CCHC là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Đối với tỉnh Bạc Liêu, công tác chỉ đạo, điều hành cải CCHC luôn được đẩy mạnh, UBND tỉnh thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo. Đặc biệt là Đề án xác định chỉ số CCHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã, tổ chức thẩm định, đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện tổ chức đánh giá xác định chỉ số CCHC năm 2015 của các xã, phường, thị trấn.

Cải cách thể chế luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tổ chức thực hiện văn bản QPPL. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện đầy đủ các quy trình ban hành văn bản QPPL có quy định về TTHC, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thường xuyên cập nhật, thống kê, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC kịp thời, đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 14 quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa, với tổng số 90 TTHC, thay thế 96 TTHC; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, ngay sau khi quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa.

Thời gian qua, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, TTHC được thực hiện nghiêm túc. Việc công khai TTHC hầu hết được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước từng bước tinh gọn, được các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác rõ ràng, ổn định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh và các địa phương cơ bản đạt yêu cầu: Cấp tỉnh có 16/19 sở, ngành; cấp huyện có 7/7 huyện, thị xã, thành phố và cấp xã có 64/64 xã, phường, thị trấn có cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và đảm bảo các khâu trong quy trình. Qua đó, góp phần ổn định tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, khắc phục cơ bản việc tuyển dụng, phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, không phát huy hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí nguồn nhân lực.

Với những kết quả trên, có thể nói công tác CCHC của tỉnh được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Từ đó các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát chương trình tổng thể CCHC nhà nước, công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp ngày càng hoàn thiện và phát huy hiệu quả. Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao. Từ đó góp phần thắng lợi mục tiêu chung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà, bởi lẽ CCHC nhà nước và phát triển kinh tế là hai nhiệm vụ gắn kết nhau, có mối liên hệ mật thiết với nhau. Do đó, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là phải thường xuyên quan tâm đến việc CCHC nhà nước, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong tình hình mới hiện nay.

NGÔ CÔNG HẦU

(Phó Giám đốc Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.