Cải cách hành chính

Cải cách hành chính - một năm nhìn lại

Thứ Hai, 01/01/2024 | 16:44

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong năm 2023 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, từ đó các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc.

UBND tỉnh họp triển khai xây dựng Đề án đô thị thông minh của tỉnh. Ảnh: K.P

Các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực CCHC

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) ngày càng hoàn thiện, thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành VBQPPL từ khâu soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định đến ban hành có tính khả thi cao trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát TTHC; Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tiếp tục được vận hành thông suốt, tập trung các TTHC về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Song song đó, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phát huy hiệu quả trong công việc. Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức ngày được nâng cao; công tác chuyển đổi số được quan tâm thực hiện, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.

Để xây dựng và phát triển đô thị thông minh, Bạc Liêu đang triển khai thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) bao gồm 8 lĩnh vực: giám sát an ninh trật tự; giám sát lưu lượng giao thông; giám sát lĩnh vực y tế; giám sát lĩnh vực giáo dục; giám sát không gian trên môi trường mạng; giám sát lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến; tổng đài tự động phục vụ người dân (19009120).

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Đã qua, tỉnh thực hiện đầy đủ việc ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC ở các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC thuận lợi, giảm chi phí, thời gian. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh cung cấp 1.100 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp 1.181 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, hệ thống đã kết nối, liên thông, tích hợp với các hệ thống như Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia; hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (EMC) của Bộ TT-TT; dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân.

Bên cạnh đó, qua xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ, kết quả có 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến xã đều sử dụng Hệ thống quản lý văn bản (cụ thể, gồm 305 đơn vị tham gia vào hệ thống với hơn 7.700 người sử dụng), tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử trong tỉnh đạt khoảng 98%. Việc ứng dụng chữ ký số cũng được quan tâm thực hiện, đã cấp 3.219 chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức phục vụ ký số văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước, thuế điện tử, bảo hiểm xã hội… Đồng thời, Bạc Liêu đang chuẩn bị các thủ tục để thuê dịch vụ đối với hệ thống này nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP và các quy định khác của bộ, ngành Trung ương.

Hồng Tươi (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.