Cải cách hành chính

TX. Giá Rai: Những chuyển biến từ công tác xây dựng chính quyền

Thứ Hai, 11/12/2023 | 16:37

Năm 2023, công tác quản lý, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước từ thị xã đến cơ sở trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội ở Giá Rai đều có tiến bộ. Phần đông cán bộ, công chức đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho Nhân dân. Từ đó nhận được sự hài lòng rất tốt từ người dân, doanh nghiệp.

Điểm cấp định danh và xác thực điện tử xã Tân Phong (TX. Giá Rai).

Thi đua cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Từ đầu năm đến nay, TX. Giá Rai tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tinh giản biên chế 14 CBCCVC theo Nghị định 108 của Chính phủ; phê duyệt danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch viên chức quản lý giáo dục năm 2023, giai đoạn 2021 - 2026. Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC được thực hiện đầy đủ. Cũng trong năm 2023, thị xã tổ chức cho CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nhà nước cho các chức danh văn hóa - xã hội, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã…

Bên cạnh đó, thị xã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng kể trên các lĩnh vực; chấn chỉnh công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai, xây dựng nhà ở, vệ sinh môi trường. Quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tinh thần thái độ đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên trong thực thi công vụ. Kết quả công tác tiếp nhận TTHC với hơn 60.206 hồ sơ (trực tuyến 20.061 hồ sơ), giải quyết 58.900 hồ sơ (trực tuyến 20.061 hồ sơ), tỷ lệ giải quyết hồ sơ chiếm 97,8% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Công tác thi đua - khen thưởng được TX. Giá Rai chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng. Kết quả, đã khen thưởng 156 tập thể, 2.215 cá nhân có thành tích trong đóng góp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 182 hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023. Ngoài ra, thị xã còn có 3 đơn vị được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng Cờ thi đua khối Nhà nước, Đảng, đoàn thể và các xã, phường; đồng thời, đề nghị Sở Nội vụ khen thưởng thành tích cao cho các cá nhân và tập thể trên địa bàn thị xã.

Họp dân triển khai kế hoạch giải tỏa vỉa hè khu vực phường Láng Tròn (TX. Giá Rai). Ảnh: K.P

Nội chính, quốc phòng - an ninh được giữ vững

Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kết luận, kế hoạch, chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác nội chính. Đã qua, chất lượng điều tra của cơ quan điều tra, công tác xét xử của Tòa án, công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát, truy tố của Viện Kiểm sát; công tác thi hành án đảm bảo kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Ngành chức năng triển khai các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội được 3 cuộc tại UBND xã Tân Phong, xã Phong Thạnh Tây; thanh tra đột xuất tại UBND xã Phong Thạnh Tây; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 2 đơn vị.

Nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, được triển khai thực hiện tốt; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện đạt 100% quân số. Công tác an ninh và trật tự an toàn xã hội thời gian qua không xảy ra bị động, bất ngờ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được giữ vững, Nhân dân an tâm lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của thị xã.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.