Cải cách hành chính

Cải cách hành chính năm 2018: Các mục tiêu cần hướng đến

Thứ Hai, 15/01/2018 | 17:01 G1T+7

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) đến năm 2020, công tác CCHC năm 2018 của tỉnh Bạc Liêu được xác định bởi những mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

Bộ Tài nguyên - Môi trường làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác CCHC trên lĩnh vực đất đai. Ảnh: K.P

CÁC MỤC TIÊU

Nâng cao chất lượng hoạt động triển khai công tác CCHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã, từ đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức (niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị…) về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu (tờ khai, đơn…), quy định thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí theo quy định. Thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, huyện trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ngành. Sắp xếp, điều chỉnh bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã, tập trung 100% các thủ tục hành chính về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Nâng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính lên mức độ 3, mức độ 4.

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân các nội dung CCHC của tỉnh. Nêu điển hình các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác CCHC để nhân rộng, phát huy tích cực sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC, qua đó để cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thấy được trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Xác định chỉ số CCHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã” đã được sửa đổi, bổ sung, đồng thời kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ thẩm định theo dõi, đánh giá chỉ số CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Kết hợp CCHC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc chuyên nghiệp, giản dị và gần gũi nhân dân.

HỒNG TƯƠI (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.