Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Thứ Tư, 27/12/2017 | 15:42 G12T+7

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, nhất là trong năm 2017, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) luôn chú trọng công tác này, đồng thời có những giải pháp tích cực để nâng chất lượng đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Khối đã tăng cường chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển đảng viên cho từng năm để tập trung thực hiện. Nhiều tổ chức đảng đã tiến hành đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong công tác phát triển đảng viên mới, xác định được phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và có giải pháp phù hợp ngay từ đầu năm. Từng cấp ủy, chi ủy đã quan tâm chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú tạo nguồn cho công tác kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ sơ đảng viên từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng tốt cho công tác thẩm định, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị, phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở thực hiện công tác quản lý hồ sơ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và quản lý đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt, vẫn còn một số cấp ủy, chi ủy gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nhất là về nguồn lực; một số cấp ủy chưa tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và chưa có nhiều giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới. Công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50% và doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế, tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp…

Chi bộ Báo Bạc Liêu kết nạp đảng viên mới. Ảnh: M.T

Đồng chí Nguyễn Chính Quán - Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Để hoàn thành được số lượng, chất lượng đảng viên mới được kết nạp như mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đi đôi với việc kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở kịp thời về công tác phát triển đảng viên mới. Trong đó quan tâm tập trung thực hiện tốt các giải pháp cụ thể như: Tạo sự thống nhất nhận thức trong từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, nhằm tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng; tăng cường tính chủ động của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong việc hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, chi ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác kết nạp đảng viên; thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là về tiêu chuẩn và quy định về lịch sử chính trị hiện nay.

Với những đảng bộ, chi bộ khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra, cấp ủy phải nghiêm túc đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phát triển đảng viên mới. Gắn công tác phát triển đảng viên với việc củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên mới. Việc hoàn thành kế hoạch về số lượng phải gắn với đảm bảo chất lượng, tránh chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp lao động sản xuất, lực lượng đoàn viên - thanh niên ưu tú…

Trong 2 năm (2016 và 2017), nhiều đảng bộ, chi bộ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể năm 2017, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kết nạp mới 224 đảng viên (ĐV), trong đó có 97 ĐV nữ, nâng tổng số ĐV toàn Đảng bộ lên 3.563 ĐV, được phân theo các loại hình như: Khối cơ quan: 2.164 ĐV; khối cơ quan báo chí: 102 ĐV; khối doanh nghiệp nhà nước: 174 ĐV; khối doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước trên 50% và doanh nghiệp nhà nước có vốn dưới 50% là 420 ĐV; khối đơn vị sự nghiệp: 619 ĐV và khối doanh nghiệp cổ phần tư nhân: 84 ĐV.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.