Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân: Chú trọng giám sát phản biện xã hội

Thứ Tư, 17/04/2019 | 15:54 G4T+7

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Hồng Dân đã tập trung làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Hoạt động giám sát bám sát vào những vấn đề, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, thiết thực của người dân. Các hoạt động của Mặt trận đã hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, chú trọng đến chất lượng, không mang tính hình thức...

Một góc trung tâm hành chính huyện Hồng Dân ngày nay, được thực hiện theo tinh thần cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh và xanh, sạch, đẹp.      

Nâng cao vai trò giám sát

Ngoài việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, MTTQ huyện còn tích cực phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 32 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những nội dung được cán bộ và nhân dân quan tâm như: Giám sát về tình hình tổ chức, bộ máy và kết quả triển khai thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện Quyết định 22 của Chính phủ về “hỗ trợ người có công về nhà ở” và Quyết định 33 của Chính phủ về “chính sách nhà ở đối với người nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015”; giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện; việc tuân thủ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện còn thường xuyên vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng thường xuyên phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, gắn với phối hợp tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở… Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng từng bước được nâng lên rõ nét, tạo được ấn tượng tốt trong nhân dân. Công tác hòa giải được hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, các vụ việc hòa giải thành ở cơ sở hàng năm đều tăng, chất lượng hòa giải được nâng lên.

 Tuyến đường nông thôn tại xã Ninh Thạnh Lợi A được mở rộng nâng cấp, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Ảnh: X.T

Thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Theo đó,   MTTQ huyện và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào đời sống và gắn bó với nhân dân, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Đặc biệt là các phong trào, cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn và thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường... Kết quả, đã tổ chức được 6.200 cuộc tuyên truyền với hơn 283.450 lượt người tham dự; đồng thời vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được trên 31 tỷ đồng; từ nguồn quỹ này, đã xây dựng được 185 căn nhà đại đoàn kết,  1.097 căn nhà theo Quyết định 22 và 835 căn nhà theo Quyết định 33 của Chính phủ, với tổng số tiền 84 tỷ 289 triệu đồng.

Song song đó, các phong trào: “Đoàn kết sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “An toàn giao thông”, “Bảo vệ môi trường”, “Ứng phó với biến đổi khí hậu”…, đặc biệt là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, nhân dân đồng thuận hưởng ứng, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân. Huyện Hồng Dân có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; còn lại 4 xã sẽ hoàn thành các tiêu chí và công nhận trong năm 2019; có 24.152/25.850 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa và thị trấn Ngan Dừa được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu nhằm nâng cao vị thế, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song song đó, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; chung sức xây dựng nông thôn mới; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

HOÀNG XUÂN

Một số chỉ tiêu cụ thể  trong nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Hàng năm, phối hợp tuyên truyền từ 98% trở lên hộ dân trên địa bàn huyện nắm và hiểu đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ phối hợp thực hiện 8/8 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới;

3. Phấn đấu 100% ấp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gồm cả 2 phần (lễ và hội);

4. Đến năm 2024, phối hợp thực hiện 98% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa;

5. Hàng năm, phối hợp thực hiện công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao;

6. Phấn đấu trong nhiệm kỳ duy trì và nâng cao chất lượng 100% khu dân cư văn hóa và thường xuyên bổ sung, hoàn chỉnh nội dung quy ước khu dân cư;

7. Phối  hợp xây dựng 85 - 90% khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội;

8. Phối hợp vận động Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.