Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tinh gọn, hiệu quả

Thứ Sáu, 21/06/2019 | 17:13

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh những tháng đầu năm 2019 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Từ đó, các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Đặc biệt là việc tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy hiệu quả trong công việc...

Hội nghị trực tuyến về CCHC tại UBND tỉnh. Ảnh: K.P

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh ban hành các kế hoạch số 20, số 47 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được sắp xếp từ 19 xuống còn 16, gồm 13 sở và 3 cơ quan tương đương, cấp huyện có 13 cơ quan.

6 tháng đầu năm, UBND tỉnh ban hành quyết định quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở VH-TT-TT&DL; Sở GD-KH&CN; Ban Dân tộc và Tôn giáo; Văn phòng UBND tỉnh. Công bố Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Công nhận xếp hạng II đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, phê duyệt kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, thành lập Thanh tra Sở VH-TT-TT&DL, chuyển giao các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT với Sở KH-CN. Sau sắp xếp, có thể thấy tổ chức bộ máy nhà nước của tỉnh tinh gọn hơn, giảm bớt cơ quan đầu mối, trung gian, hoạt động đi vào nền nếp, phát huy được vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao.

Song song đó, thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với công chức trong cơ quan hành chính. UBND tỉnh đã triển khai và phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện. 100% cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Đồng thời, trên cơ sở quy định tại Nghị quyết số 89/NQ-CP về thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo từng chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để UBND tỉnh phê duyệt theo phân cấp quản lý.

Công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và đảm bảo các khâu trong quy trình. Qua đó góp phần ổn định tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, khắc phục cơ bản việc tuyển dụng, phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, không phát huy hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí nguồn nhân lực. Đội ngũ cán bộ, công chức tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, rèn giũa phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng phục vụ nhân dân.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.