BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

 • Cán bộ, đảng viên dùng mạng xã hội - chuyện hay, dở!
 • Sự bùng nổ của mạng xã hội (MXH) trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã lôi kéo nhân loại vào một thế giới ảo bên cạnh đời sống thực. Tham gia vào MXH là tất cả các thành phần, giai cấp - từ người nông dân đến tầng lớp trí thức, từ người nghèo đến người lắm tiền nhiều của ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Cho nên, việc cán bộ, đảng viên có mặt trên MXH âu cũng là điều tất yếu!
 • Trường Chính trị Châu Văn Đặng: Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 17:03 06/02/2023
 • ​Với nhiệm vụ chính là đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh, Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và cán bộ, giảng viên nhà trường là lực lượng tiên phong trên mặt trận này.
 • Nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc nền kinh tế ở nước ta
 • 17:27 06/01/2023
 • Gần 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (năm 1986) đến nay đã làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước được nâng lên, chưa bao giờ có như ngày nay.
 • Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 17:44 28/12/2022
 • Các tham luận gửi về Hội thảo khoa học “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện nay” một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác này cùng những đề xuất thiết thực để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.
 • Đa dạng phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 16:59 16/12/2022
 • ​Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng bộ, Nhân dân Bạc Liêu thực hiện thường xuyên. Hoạt động này diễn ra bất cứ nơi đâu, ở mọi thời điểm và có nhiều cấp độ, từ việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin tích cực đến tổ chức lực lượng chuyên nghiệp.
 • Báo chí giữ vai trò tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 15:03 07/11/2022
 • Đó là vấn đề được các cơ quan báo chí (BC) khẳng định trong Tọa đàm “Nâng cao chất lượng BC địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Cà Mau với sự tham gia của Hội Nhà báo 19 tỉnh, thành phố phía Nam.
 • PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
 • 17:13 31/10/2022
 • Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35/NQ-TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 35), Nghị quyết 35 nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
 • Phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
 • 17:44 12/08/2022
 • ​Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, phần máu thịt không thể tách rời và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, kích động, chống phá chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Yêu cầu đặt ra là phản bác và đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.