BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

 • Phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo
 • ​Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng, phần máu thịt không thể tách rời và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, kích động, chống phá chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Yêu cầu đặt ra là phản bác và đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
 • Giữ vững trận tuyến trên không gian mạng
 • 15:24 18/07/2022
 • ​Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mang lại nhiều lợi ích cho con người. Tuy nhiên, không gian mạng (với những tiện ích như trí tuệ nhân tạo, công nghệ Nano, thực tế ảo, mạng xã hội (MXH), điện toán đám mây, công nghệ sinh học phân tử...) cũng là nơi thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại tư tưởng, chuyển hóa chế độ chính trị nước ta của các thế lực thù địch.
 • Xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay
 • 16:54 04/07/2022
 • Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị (LLCT) là một bộ phận của giới nghiên cứu lý luận, đã và đang tích cực tham gia nghiên cứu, đưa ra những luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện sự nghiệp đổi mới.
 • Phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Không ngừng, không nghỉ cuộc chiến với “giặc nội xâm”
 • 15:39 01/07/2022
 • ​Tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa lại nhấn mạnh “PCTN là “chống giặc nội xâm”, tức là chống những thói hư, tật xấu, nhất là sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công dưới nhiều hình thức; tiền tài, của cải, vật chất... do người khác “biếu xén”, “cho, tặng”, hối lộ... với động cơ không trong sáng. Nó thường diễn ra đối với những người có chức, có quyền. Vì vậy, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, “không nghỉ”, “không ngừng” ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực”.
 • Mối nguy hại từ việc xem nhẹ một căn bệnh nặng
 • 17:03 27/06/2022
 • ​Chủ nghĩa cá nhân (CNCN) là căn bệnh đặc biệt nguy hại, thế nhưng hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện xem nhẹ, thiếu ý thức trách nhiệm trong phòng vệ, đấu tranh. Thậm chí, nhiều nơi vẫn còn biểu hiện xô lệch và sai lệch trong nhận thức, tổ chức thực thi nhiệm vụ “đánh giặc từ bên trong” như chỉ lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.
 • Vun trồng cho nguyên khí thịnh
 • 15:28 24/06/2022
 • ​Tính đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan đến vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương liên quan.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.