Tiêu điểm

Sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn

Thứ Sáu, 01/09/2017 | 16:48

Trịnh Thanh Phong

(Giám đốc Sở Nội vụ)

Thời gian qua, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được tổ chức sắp xếp, kiện toàn một cách thuận lợi và đúng quy định. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để tạo sự đồng thuận cao, nhất quán trong tổ chức thực hiện. Tình hình thực hiện cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của tỉnh cơ bản đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Sở Nội vụ niêm yết kết quả thi công chức tại cơ quan. Ảnh: K.P

Xác định khâu sắp xếp tổ chức bộ máy là khâu quan trọng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế để có sự điều chỉnh kịp thời, khắc phục tình trạng trùng lắp nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua 3 đợt kiện toàn, đã giảm 4 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (từ 23 cơ quan xuống còn 19 cơ quan); 1 cơ quan chuyên môn cấp huyện (từ 14 cơ quan xuống còn 13 cơ quan). Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị sau khi được sắp xếp cơ bản ổn định và hoạt động nền nếp, phát huy hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực công tác được giao.

Tỉnh cũng đã thành lập và duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở 3 cấp, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể, cấp tỉnh có 19/19 sở, ban ngành và 4 cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (gồm Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh). Cấp huyện có 7/7 huyện, thị xã, thành phố (trong đó có 3 huyện thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo mô hình mẫu hiện đại). Cấp xã có 64/64 xã, phường, thị trấn (trong đó có 12 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, thương binh - xã hội). Bên cạnh đó, tỉnh đang đẩy nhanh các hoạt động xúc tiến xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện nhằm tập trung các thủ tục hành chính về một đầu mối, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiện đại. 

Công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và đảm bảo các khâu trong quy trình. Từ đó khắc phục cơ bản việc tuyển dụng, phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm. Hiện nay, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp huyện, tỉnh từ trung cấp trở lên là 99,38%. Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ trung cấp trở lên đạt 96,78%. Đội ngũ viên chức sự nghiệp cơ bản đã được đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ ; tỷ lệ cán bộ, viên chức có trình độ đạt chuẩn từ trung cấp trở lên đạt 97,92%.

Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo cơ cấu hợp lý ngành, lĩnh vực, giảm bớt đơn vị đầu mối, trung gian. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị về công tác cải cách bộ máy hành chính. Tiếp tục xác định công tác cải cách bộ máy hành chính là khâu đột phá quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả thực hiện công tác cải cách bộ máy hành chính nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung làm tiêu chí đánh giá trình độ, năng lực của người đứng đầu, của tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, chuyển trọng tâm từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp và nhân dân theo hướng cắt giảm thủ tục, thời gian, thay đổi phong cách, phương pháp làm việc để các cơ quan hành chính nhà nước ngày càng gần dân, sát dân và doanh nghiệp hơn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.