Tiêu điểm

Nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng

Thứ Sáu, 03/11/2017 | 17:21 G11T+7

Công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Đặc biệt là từ khi Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật TĐ-KT, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác TĐ-KT trên địa bàn.

Khen thưởng cho các đơn vị làm tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh. Ảnh: K.K

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐ-KT, phát động sâu rộng các phong trào thi đua, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, xem đó là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tỉnh đã nhanh chóng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động TĐ-KT tới các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban TĐ-KT tỉnh phối hợp với Ban TĐ-KT Trung ương tổ chức triển khai, phổ biến Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TĐ-KT và các nghị định, thông tư hướng dẫn về công tác TĐ-KT đến cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm làm công tác TĐ-KT của các sở, ban ngành; huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh tích cực tuyên truyền Luật TĐ-KT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TĐ-KT, góp phần đưa Luật TĐ-KT đi vào cuộc sống.

Để cụ thể hóa những quy định của Luật TĐ-KT, các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác TĐ-KT, đồng thời để công tác TĐ-KT phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của tỉnh, UBND tỉnh, Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến hoạt động TĐ-KT. Điển hình như Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 1/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 về việc ban hành Quy chế TĐ-KT trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức, chia cụm, khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua. Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 25/CT-TU ngày 25/2/2013 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT trên địa bàn tỉnh; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT.

Từ những chỉ đạo kịp thời và sâu sát đó, các phong trào thi đua được tổ chức phát động sâu rộng và có sức lan tỏa, tạo được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong tỉnh.

K.P

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.