Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xây dựng đội ngũ trí thức, tạo động lực cho phát triển

Thứ Hai, 05/09/2022 | 16:57

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã và đang phát huy mọi nguồn lực cả trong, ngoài nước, căn bản là nguồn nhân lực, nhất là nhân tài, đội ngũ trí thức, người lao động có tay nghề cao để xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Cùng dòng chảy của non sông, Bạc Liêu cũng xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trí thức, tạo động lực phát triển tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.

Bạc Liêu ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao, nhất là những lĩnh vực đang là thế mạnh của Bạc Liêu.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TOÀN DIỆN

Ngày 19/8 vừa qua, đồng chí Trần Hoàng Khải - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Châu Văn Đặng tỉnh Bạc Liêu đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước sau khi bảo vệ thành công luận án “Các Tỉnh ủy Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ là người Khmer giai đoạn hiện nay”. Còn trước đó, vào ngày 2/7, tại Trường đại học Cần Thơ, nghiên cứu sinh Lê Hoàng Vũ (Khoa Nông nghiệp, Trường đại học Bạc Liêu) đã bảo vệ thành công luận án “Thành phần loài luân trùng (rotifera) ở ĐBSCL và tiềm năng sử dụng làm thức ăn trong sản xuất giống thủy sản” thuộc chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Kết quả của luận án cung cấp cho các nhà quản lý và cơ sở sản xuất giống thủy sản nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn qua việc phát triển các quy trình nuôi sinh khối luân trùng làm thức ăn ban đầu cho các loài thủy sản có giá trị kinh tế, góp phần đa dạng hóa loài thủy sản nuôi ở ĐBSCL.

Đây là những tin vui đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh nhà. Những kiến thức, kỹ năng trong thời gian học tập tại các cơ sở đào tạo sẽ là tiền đề, hành trang để các tân tiến sĩ vững bước chuyên môn, tiếp tục cống hiến sức mình cho công việc, bên cạnh trau dồi lý luận, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh về phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện, ưu tiên “Phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện”. Còn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đưa ra quan điểm chỉ đạo: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo động lực phát triển tỉnh theo hướng nhanh và bền vững”.

Để xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, Bạc Liêu xác định cần tăng cường liên kết giữa Trường Chính trị Châu Văn Đặng, Trường đại học Bạc Liêu và 3 trường cao đẳng của tỉnh với các học viện, trường đại học có uy tín trong nước nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trình độ cao, nhất là những lĩnh vực đang là thế mạnh của Bạc Liêu hiện nay; tiếp tục đẩy mạnh chính sách thu hút, sử dụng, bồi dưỡng nhân tài, khuyến khích tài năng. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp này để hoàn thành mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt gần 29%, đạt ít nhất 12,5 bác sĩ/vạn dân.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ ít nhất 12,5 bác sĩ/vạn dân. Ảnh: N.Q

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC PHÁT TRIỂN

Những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra có sự kế thừa kết quả Bạc Liêu thực hiện Nghị quyết 27, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 và Chương trình 38 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết này, các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chính sách để quy hoạch, đào tạo và thu hút đội ngũ trí thức trẻ có trình độ chuyên môn cao. Tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát triển về số lượng, chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Trong giai đoạn 2016 - 2020, đã đào tạo 126.301 người; trong đó: đại học 3.119 sinh viên, cao đẳng 7.437 sinh viên; đạt tỷ lệ 10,5 bác sĩ/vạn dân, tất cả các trạm y tế đều có bác sĩ phục vụ. Còn trong 10 năm đầu thực hiện Nghị quyết 27 (2008 - 2018), tỉnh đã đưa đi đào tạo trình độ tiến sĩ 15 người, thạc sĩ 378 người, bác sĩ chuyên khoa II: 37 người, bác sĩ chuyên khoa I: 281 người.

Không những vậy, môi trường nghiên cứu, làm việc của đội ngũ trí thức cũng được cải thiện, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm được quan tâm đầu tư. Nhiều trí thức trẻ được tuyển dụng đưa về công tác tại xã, tạo nguồn cán bộ cho cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính. Đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học - kỹ thuật của tỉnh ngày càng thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ; có nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học vào quản lý, lao động và sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng nhìn nhận chính sách thu hút nhân tài của Bạc Liêu được điều chỉnh tăng lên nhiều lần theo từng giai đoạn, nhưng còn thấp hơn so với một số tỉnh, thành phố trong khu vực, nên chưa thu hút được nhiều trí thức trẻ có trình độ chuyên môn cao, chuyên gia đầu ngành về công tác tại tỉnh; việc phát hiện đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ ở cấp cơ sở chưa được quan tâm thực hiện tốt.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Quán triệt quan điểm nêu trên của Đảng, Đảng bộ tỉnh xác định xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Tỉnh ủy và chính quyền giữ vai trò quyết định.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.