Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Hồng Dân: Phát huy sức dân từ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Hai, 18/06/2018 | 16:43 G6T+7

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là giải pháp hiệu quả nhất để phát huy sức dân trong xây dựng Đảng, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng là cách mà huyện Hồng Dân đã làm tốt trong thời gian qua.

Mới đây, Thường trực HĐND huyện Hồng Dân đã tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các xã, thị trấn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Qua giám sát cho thấy, hầu hết các xã, thị trấn đều đã công khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định về thủ tục hành chính, thuế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm. Đối với nội dung cần nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, UBND xã phối hợp với MTTQ phổ biến, triển khai với sự tham gia của Ban giám sát đầu tư cộng đồng... Có thể nói, sau hơn 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì các tầng lớp nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia bàn bạc, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng, thiết thực liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân. Nhất là việc góp ý, tham gia các phong trào của địa phương với tinh thần tự nguyện, tự giác, hiến kế để xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Đây là nhân tố quan trọng động viên và tạo điều kiện để người dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả, tập trung giám sát thực hiện dân chủ ở xã, giám sát và vận động nhân dân giám sát làm giao thông nông thôn, đường điện, thu các loại thuế, phí. Cùng với đó, nhân dân được tham gia giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, thực hiện nếp sống văn minh, việc xây dựng hương ước, quy ước, tham gia bảo vệ trật tự trị an trên địa bàn, góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội tại khu dân cư. 

Cử tri xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) phát biểu trong buổi tiếp xúc đại biểu HĐND. Ảnh: H.L

Trong quá trình giám sát, HĐND huyện cũng đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri với chuyên đề Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua tiếp xúc cho thấy, cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành có sự quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát huy vai trò của nhân dân trong việc tập trung đề ra các biện pháp, phương thức thích hợp để thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong thực hiện phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”. Chính từ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận lớn giữa chính quyền và nhân dân. Đây cũng là nền tảng để địa phương nhanh chóng phát triển trên các lĩnh vực. Điển hình như ở thời điểm năm 2016, huyện Hồng Dân chỉ có 4/8 xã có đường ô tô về trung tâm xã; mục tiêu Nghị quyết chuyên đề số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Dân khóa XII đề ra là phấn đấu đến năm 2020 có 8/8 xã đảm bảo đường ô tô về trung tâm hành chính xã. Nhưng chỉ sau hơn 2 năm với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đến tháng 5/2018 Hồng Dân đã hoàn thành mục tiêu 8/8 xã có đường ô tô về tới trung tâm hành chính. 

Tuy nhiên, để Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả, HĐND huyện cũng lưu ý các địa phương cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai, niêm yết chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ địa chính, xây dựng, thương binh - xã hội… để nhân dân được biết và giám sát theo quy định. Những mô hình hay từ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng hạ tầng giao thông, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, việc làm và các chương trình mục tiêu góp phần xây dựng nông thôn mới… cũng phải được dân bàn bạc, thảo luận thường xuyên và thực hiện kịp thời hơn ở các khu dân cư.

HOÀNG UYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.