Cùng bàn luận

Nắm vững, hiểu sâu, triển khai toàn diện, hiệu quả

Thứ Sáu, 29/06/2018 | 16:05 G6T+7

Đảng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội bằng Cương lĩnh, chiến lược và các nghị quyết. Nghị quyết của Đảng là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng; là ý chí nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, hướng đến mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, điều rất đáng bàn là không ít nghị quyết của Đảng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có những vấn đề một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trái với nghị quyết. Vậy, đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

Trước hết, cần thấy rằng, đó là biểu hiện của chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu nghị quyết chưa cao ở một số cấp ủy, tổ chức đảng. Thực tế, không ít hội nghị học tập, nghiên cứu nghị quyết, đối tượng tham gia không đúng thành phần triệu tập; tình trạng buổi sáng thì đông, buổi chiều thì vắng không phải là điều hiếm thấy. Ở không ít hội nghị học tập nghị quyết, nhất là cấp cơ sở, rất ít người lắng nghe, ghi chép, mà phần lớn thời gian dành cho đọc báo, lướt web… Tiếp đến, công tác kiểm tra, đánh giá nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng đối với cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu nghị quyết cũng còn nặng về hình thức. Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy còn chung chung; thậm chí không ít trường hợp còn là sự sao chép… Từ thực trạng đó nên việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong cuộc sống chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá thực chất nhận thức của cán bộ, đảng viên. Kết quả kiểm tra, đánh giá nhận thức về nghị quyết của Đảng phải trở thành tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Bởi không thể cho rằng: Một cán bộ có năng lực mà không nắm được nghị quyết của Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng ta là Đảng cầm quyền. Vì vậy, cán bộ các cấp hầu hết đều là đảng viên. Học tập, nghiên cứu, thực hiện đúng nghị quyết của Đảng không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là bổn phận, nghĩa vụ của từng đảng viên. Vậy, đảng viên không nắm được nghị quyết của Đảng sẽ dựa vào đâu để triển khai thực hiện trong thực tiễn; sẽ từ căn cứ nào để tập hợp, huy động được sức mạnh của nhân dân.

Nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên, giải pháp trước hết để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tuy nhiên, học tập tốt, nghiên cứu đủ mà thiếu các giải pháp triển khai thực tế thì đó là cách học tập suông và cũng sẽ không mang lại hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai trong thực tiễn một cách đồng bộ, thống nhất thì nghị quyết của Đảng, ý chí của Đảng mới trở thành hành động thực tiễn của nhân dân, của xã hội.

LÊ LONG KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3- 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.