BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Thanh niên chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Sáu, 13/05/2022 | 17:07

Thanh niên là đội dự bị tin cậy và kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Ở mỗi thời kỳ, thanh niên đều khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đa phần thanh niên đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong khi được dìu dắt, tập hợp kết thành một khối thống nhất, đoàn kết.

Tuy nhiên, trước sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực phản động, phần tử cơ hội đã lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt, thông tin sai sự thật, xuyên tạc với mục đích tác động tiêu cực, làm “chuyển hóa” suy nghĩ, ý chí, bản lĩnh và tư tưởng của thanh niên đối với Đảng. Điều này trực tiếp đặt ra nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng ý chí, bản lĩnh chính trị cho thanh niên, đặc biệt phải xây dựng cho được ý thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài cuối: Kiên trì giữ vững linh hồn, mạch sống của Đảng

>>Bài 1: Thanh niên dễ lạc đường trong thế giới ảo

>>Bài 2: Sự vào cuộc hiệu quả của tổ chức Đoàn

Chắc chắn rằng trong thời gian tới, công nghệ thông tin sẽ không ngừng phát triển và những phần tử cơ hội sẽ tiếp tục lợi dụng triệt để mạng xã hội (MXH) để thực hiện mưu đồ chính trị xấu xa, đen tối chống phá Đảng và Nhà nước. Trong cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng lâu dài và cân não này, bên cạnh kế thừa những cách thức và phương pháp vốn có, Đoàn Thanh niên cần có cách làm đổi mới, sáng tạo để tìm ra được những phương thức hữu hiệu nhằm đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững “linh hồn, mạch sống” của Đảng.

Huyện đoàn Vĩnh Lợi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của Đoàn ở cơ sở.

TRANG BỊ KỸ NĂNG ĐỂ THANH NIÊN TỰ SÀNG LỌC

Để giữ vững thành trì của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng (KGM), hơn ai hết, thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng muốn phát huy được vai trò hạt nhân của thanh niên trong đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các trang MXH, đòi hỏi tổ chức Đoàn cần trang bị cho thanh niên những hiểu biết nhất định về chính trị, tư tưởng, tạo khả năng “tự miễn dịch” trước những thông tin xấu độc khi tham gia MXH.

Nhận thức rõ điều này, theo Tỉnh đoàn Bạc Liêu, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên Bạc Liêu sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới phương thức trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN), trong đó tập trung tuyên truyền kiến thức an ninh mạng, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên KGM của các loại đối tượng, giúp ĐV-TN nhận thức rõ trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật mỗi khi tham gia, tương tác, chia sẻ, bình luận, hưởng ứng bài viết trên các trang MXH. Chủ động có thái độ, ứng xử không bình luận, chia sẻ với những bài viết có nội dung xấu, xuyên tạc cách mạng, đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, giả mạo, viết không đúng tôn chỉ, mục đích, viết theo lối suy diễn một chiều... và kiên quyết không đọc, xem những bài viết ở các trang mạng, block video của những phần tử chống đối, phản động. Đối với những bài viết hay, phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì chủ động tương tác, chia sẻ, ủng hộ, tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đẩy lùi những thông tin xấu độc, giả mạo trên KGM. 

Sử dụng hiệu quả Fanpage “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp - Tuổi trẻ Bạc Liêu” để lan tỏa những thông tin tốt đẹp đến ĐV-TN và xây dựng các chuyên trang định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên MXH cũng là cách làm mà các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai thực hiện một cách tích cực. Cùng với đó, phát triển lực lượng đấu tranh trên KGM thông qua việc nhân rộng thành lập tài khoản Facebook ẩn danh, đảm bảo 100% cán bộ Đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở đều thiết lập tài khoản để phục vụ công tác report, báo xấu các tin, bài có nội dung xuyên tạc. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn và Tổ nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong thanh niên để kịp thời phát hiện những diễn biến lệch lạc, từ đó có giải pháp cảm hóa, chấn chỉnh, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thanh niên.

Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tuổi trẻ Bạc Liêu sắt son niềm tin với Đảng”. Ảnh: H.L

CẦN SỰ THAM VẤN CỦA NHÓM CHUYÊN GIA

Cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, thiết nghĩ tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò tham vấn của các nhóm chuyên gia trong quá trình định hướng, lựa chọn phương thức đấu tranh trên KGM một cách phù hợp, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Bởi đây là đội ngũ có góc nhìn toàn diện và đưa ra những nhận định chính xác về các hoạt động chống phá Đảng, chế độ của các phần tử phản động, cơ hội chính trị. Đồng thời, trong quá trình đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, Đoàn Thanh niên cũng nên bám sát theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH.

Ngoài ra, để việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên MXH ngày một hiệu quả, các cấp bộ Đoàn cần phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ Đoàn khi tham gia MXH phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời phải luôn theo dõi, giám sát và phản biện lại các luận điệu sai trái, mang tính chất thù địch.

Cuộc chiến chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên KGM là một cuộc chiến cam go dù “không khói súng”, là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, ĐV-TN với vai trò là những chủ nhân tương lai của đất nước, thiết nghĩ cần phải là những người sử dụng MXH thông thái, luôn đặt mình ở vị trí tuyến đầu trong cuộc chiến chống các quan điểm sai trái để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để nâng cao “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước thông tin xấu độc trên KGM, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi trên KGM, giai đoạn 2022 - 2030”. Đề án xác lập 2 mục tiêu lớn: Một là nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên KGM, qua đó góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng đưa đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trong kỷ nguyên số hóa. Hai là tạo “sức đề kháng” để thanh thiếu nhi chủ động sàng lọc, nhận diện được các thông tin xấu độc, tiếp nhận thông tin tích cực trên KGM, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

TRUNG KIÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.