Giảm nghèo - Việc làm

Truyền thông nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 30/10/2023 | 15:35

Truyền thông trong giảm nghèo bền vững với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Từ đó giúp người dân nắm bắt được cơ hội phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo động lực thúc đẩy kinh tế gia đình, xã hội phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ triển khai thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023. Ảnh: H.L

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đã mang lại những hiệu quả tích cực. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định hiệu quả cũng như tầm quan trọng của công tác truyền thông trong giảm nghèo bền vững.

Để triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đạt được mục tiêu như đã đề ra, cùng với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, Bạc Liêu đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, thông tin nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về CTMTQG giảm nghèo bền vững. Nhiều hoạt động truyền thông giảm nghèo về thông tin đã được triển khai sâu rộng, phong phú ở các địa phương trong tỉnh, góp phần tích cực trong kết quả giảm nghèo bền vững tại mỗi địa phương nói riêng và tỉnh nhà nói chung.

Nổi bật là công tác truyền thông được triển khai tại Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025” đã đạt được những kết quả tích cực. Việc thực hiện Tiểu dự án 1 về giảm nghèo về thông tin, từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sản xuất, phát hành các ấn phẩm truyền thông theo quy định. Cụ thể, năm 2022 đã in 4.500 cuốn cẩm nang, phối hợp với Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện nhiều tin bài, 2 chuyên mục thông tin về giảm nghèo. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng cho Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh trên hệ thống đài phát thanh; in ấn tờ bướm, tờ rơi để thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng của chương trình nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Có thể thấy, với nhiều hình thức truyền thông thiết thực đã tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo. Thông qua hoạt động truyền thông, các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước cũng được triển khai kịp thời, đầy đủ đến với người nghèo, có hiệu quả và đúng quy định. Từ đó, góp phần giúp người nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

HOÀNG NHẪN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.