Giảm nghèo - Việc làm

TP. Bạc Liêu: Quyết tâm giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo

Thứ Hai, 25/04/2022 | 16:07

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025, TP. Bạc Liêu hiện có 295 hộ nghèo (chiếm 0,6%) và 976 hộ cận nghèo, chiếm 2,2%. Với quyết tâm giảm nhanh hộ nghèo, TP. Bạc Liêu đã ban hành Chương trình giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2022 và chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực thực hiện Chương trình này.

Ngân hàng NN&PTNT tặng nhà tình thương cho hộ nghèo trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A

Phấn đấu giảm nhanh hộ nghèo

Mục đích chính của Chương trình giảm nghèo năm nay là tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, chủ trương giảm nghèo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với phương châm “Giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo”.

Để đạt mục tiêu đề ra, TP. Bạc Liêu tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người nghèo trên nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo và hướng dẫn phương pháp làm ăn để người nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, chống tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được 12 tỷ đồng. Đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp theo Nghị định 20 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người cao tuổi...).

Ngoài việc cấp phát đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước cho hộ nghèo như: hỗ trợ tiền điện theo Quyết định 2409, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86 của Thủ tướng Chính phủ, các chính sách hỗ trợ đặc thù khác và 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp sổ, thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, chính xác, đúng đối tượng; TP. Bạc Liêu còn phát động sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhận giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo. Phấn đấu trong năm 2022 giảm nhanh hộ nghèo mà cụ thể là có 400 hộ nghèo, cận nghèo được nhận giúp đỡ, trao vốn, phương tiện sản xuất. Đảm bảo cung cấp tín dụng uu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống…

Huy động sức mạnh tổng hợp

Để hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu quan trọng này, Ban Chỉ đạo giảm nghèo TP. Bạc Liêu sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình giảm nghèo, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảm nghèo, tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo. Ngoài việc vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội được phân công giúp đỡ hộ nghèo phải thường xuyên tư vấn, kiểm tra giúp đỡ hộ nghèo về cách làm ăn và ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất. Lồng ghép công tác giảm nghèo với việc xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp có kế hoạch rà soát, phân loại và tìm nguyên nhân thiếu hụt của từng hộ nghèo, cận nghèo để từ đó có những giải pháp giúp đỡ cụ thể. Tạo điều để hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh - sinh viên thuộc diện nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Hỗ trợ xây dựng nhà ở, nước sinh hoạt, hố xí/nhà tiêu vệ sinh, hỗ trợ các hộ sử dụng dịch vụ viễn thông và cây, con giống, vật nuôi cho hộ nghèo, nhằm giảm nghèo theo tiêu chí đa chiều…

Tú Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.