Giảm nghèo - Việc làm

Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm

Thứ Hai, 26/12/2022 | 16:27

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong phát triển kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội chính là tập trung làm tốt công tác giải quyết việc làm.

Lao động nông thôn được giải quyết việc làm tại cơ sở đóng xuồng composite từ nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm ở huyện Hồng Dân.

HIỆU QUẢ TỪ MỘT CHƯƠNG TRÌNH

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giải quyết việc làm, trong những năm qua, Bạc Liêu đã tập trung triển khai tốt các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) về nguồn vốn, tạo việc làm. Điển hình như Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hình thành và phát triển trên cơ sở Nghị quyết 120 của Hội đồng Bộ trưởng và hiện tại được thực hiện cho vay theo Nghị định 61 và Nghị định 74 của Chính phủ. Qua 20 năm thực hiện chương trình cho vay này, Bạc Liêu đã giải ngân cho hơn 79.000 lượt khách hàng vay vốn để tạo việc làm mới cho trên 148.000 lao động, với tổng dư nợ đạt 373,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,67% tổng dư nợ, với 12.102 khách hàng còn dư nợ.

Điều đáng ghi nhận hơn cả là thông qua chương trình này, không chỉ góp phần giúp nông dân nghèo tạo được thu nhập, giảm nghèo bền vững, mà còn tác động tích cực đến chuyển đổi, phát triển sản xuất gắn với các mô hình tạo sinh kế cho nông dân. Điển hình như huyện Hồng Dân thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61 của Chính phủ đã đầu tư cho vay hơn 46 tỷ đồng, với 1.321 hộ vay, chiếm tỷ trọng 11,26% tổng dư nợ. Chương trình góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, mở rộng sản xuất, phát triển các ngành nghề, cũng như góp phần quan trọng vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở nông thôn, đặc biệt đã hình thành nên những mô hình sản xuất cho thu nhập cao như: chăn nuôi dê theo hình thức trang trại, chăn nuôi vịt và heo siêu nạc, trồng rau sạch...

Phát huy kết quả này, Bạc Liêu đã phê duyệt Chương trình việc làm tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu: Giải quyết việc làm cho NLĐ, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về nguồn lao động ở địa phương phục vụ quá trình tăng trưởng, phát triển bền vững của tỉnh, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm; góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này là 241 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương hơn 131 tỷ đồng và ngân sách tỉnh hơn 109 tỷ đồng (trong đó, ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay giải quyết việc làm 100 tỷ đồng).

Mô hình nuôi vịt từ nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm ở TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A

THU HÚT THÊM NHIỀU NGUỒN LỰC

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên, Bạc Liêu đã và đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nhằm tạo việc làm cho NLĐ. Đặc biệt là tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tạo thêm nhiều việc làm mới.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động thêm các nguồn lực trong tỉnh, nguồn lực của các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài vào các ngành nghề, lĩnh vực lợi thế của tỉnh. Đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững trên cơ sở đẩy mạnh tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản.

Cùng với đó là phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mới. Nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ việc làm, tạo cơ sở vững chắc cung cấp dịch vụ lao động trên địa bàn, nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp. Bố trí nguồn ngân sách địa phương đảm bảo cho vay giải quyết việc làm ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, nhằm duy trì, mở rộng và tạo thêm việc làm. Thực hiện tốt các chính sách của tỉnh để hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như tinh thần Nghị quyết 15 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025...

Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động cho NLĐ, người sử dụng lao động; xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực… cũng là những giải pháp tỉnh đang tích cực thực hiện. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác quản lý nhà nước và giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Làm tốt công tác định hướng, tư vấn hướng nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho NLĐ. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với các đơn vị hoạt động sản xuất - kinh doanh để nâng cao chất lượng đào tạo gắn với việc giải quyết việc làm.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm ở các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở. Thường xuyên nghiên cứu thực tiễn để sửa đổi, điều chỉnh cơ chế, chính sách, biện pháp thực hiện Đề án giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế…

NGUYỄN TUẤN

Theo Chương trình việc làm tỉnh đoạn 2021 - 2025, Bạc Liêu đề ra các chỉ tiêu cơ bản sau:

Giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 cho 94.000 lao động, trong đó, bình quân mỗi năm giải quyết 18.800 lao động. Cụ thể như:

+ Tạo việc làm thông qua phát triển các ngành kinh tế của tỉnh và đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh 92.500 lao động (trong đó, hỗ trợ tạo việc làm cho 7.500 hộ thông qua các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm).

+ Đưa 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

+ Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp thành thị 2,36%, tỷ lệ thất nghiệp nông thôn 2,62% và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,35%.

+ Phấn đấu 100% NLĐ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề, trong đó có trên 50% NLĐ được giới thiệu việc làm.

+ Trên 70% số NLĐ được giới thiệu tìm được việc làm, nâng tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm lên 35%.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.