Giảm nghèo - Việc làm

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo

Thứ Sáu, 16/06/2023 | 16:37

Tích cực thực hiện Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về giảm nghèo bền vững đến năm 2025, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp cho công tác giảm nghèo và mang lại những kết quả đáng phấn khởi.

Tư vấn giải quyết việc làm cho người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI

Xác định công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm là giải pháp quan trọng trong giảm nghèo bền vững, năm qua, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã chỉ đạo ngành LĐ-TB&XH và các địa phương tập trung làm tốt công tác này. Trong năm 2022, Bạc Liêu đã đào tạo cho 14.500 lao động, đạt 103,6% kế hoạch năm. Đồng thời, giải quyết việc làm cho  hơn 19.710 lao động.

Cùng với công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm là thực hiện tốt chính sách cho vay ưu đãi tín dụng dành cho hộ nghèo và cận nghèo. Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã đầu tư gần 767,3 tỷ đồng và từ nguồn vốn này đã tạo sinh kế, việc làm cho hàng ngàn lao động nghèo.

Bên cạnh giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm, Bạc Liêu còn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đó là việc tỉnh đã chi ngân sách hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo (Trung ương hỗ trợ 70% và ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%). Qua đó, giúp cho 100% đối tượng hộ nghèo và cận nghèo đều được hỗ trợ mua BHYT. Như năm 2022, Bạc Liêu đã mua và cấp hơn 82.370 thẻ BHYT với tổng kinh phí trên 66 tỷ đồng. Trong đó, cấp 32.420 thẻ BHYT cho hộ nghèo và 46.354 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. Việc hỗ trợ mua BHYT đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận với các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn trong khám chữa bệnh.

Đặc biệt, Bạc Liêu đã tập trung huy động tốt các nguồn lực để xây dựng và hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2022, toàn tỉnh đã vận động và triển khai xây dựng được 644 căn nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo với trị giá mỗi căn từ 30 - 50 triệu đồng, tổng kinh phí trên 22 tỷ đồng.

Song song đó, Bạc Liêu còn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về giáo dục, đào tạo và thực hiện kịp thời việc hỗ trợ chi phí học tập, miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022 đã miễn học phí cho 2.753 học sinh và giảm học phí cho 2.526 học sinh, với tổng số tiền trên 1,57 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ chi phí học tập cho 10.710 học sinh, với tổng số tiền trên 7,4 tỷ đồng…

Khám chữa bệnh cho hộ nghèo tại Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu. Ảnh: Kim Trung

QUAN TÂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Có thể nói, với sự lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác giảm nghèo đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện tốt. Đồng thời, với sự phối - kết hợp, tham gia giữa các sở, ban, ngành và địa phương, sự đồng tình và ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nên đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đồng bộ và hiệu quả; có phân công thành viên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở.

Mặt khác, các sở, ban, ngành, địa phương đã cụ thể hóa văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện. Cũng như, các nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động từ xã hội hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện. Từ đó đã đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu đối với địa phương, địa bàn còn khó khăn và hỗ trợ một số dịch vụ cơ bản, góp phần cho công tác giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác giảm nghèo trong năm qua cũng còn tồn tại một số khó khăn và hạn chế. Nguyên nhân là do các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, thiếu cụ thể nên một số dự án, mô hình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo triển khai còn chậm và làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn vốn đầu tư, thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về giảm nghèo được duy trì thực hiện, nhưng một số cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức cập nhật, nắm bắt chưa kịp thời, đầy đủ nên việc triển khai thực hiện có mặt còn hạn chế và đạt hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công giảm nghèo chưa chặt chẽ, đồng bộ; việc phân công và tiếp cận, hỗ trợ hộ nghèo có lúc thực hiện chậm và chưa phát huy hiệu quả thật sự. Hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu việc làm hoặc việc làm thiếu bền vững, thu nhập, sinh kế còn gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá công tác giảm nghèo thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời; chưa phát hiện, nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả…

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác này, năm 2023 Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và Tổ công tác chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 các cấp, đảm bảo tham mưu tích cực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác giảm nghèo. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác giảm nghèo ở các cấp.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, nhất là giáo dục ý thức tự vươn lên thoát nghèo của từng hộ nghèo và cận nghèo.

Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; gắn đào tạo nghề với tạo việc làm đối với lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tích cực tư vấn, giới thiệu và tạo điều kiện hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại những thị trường có thu nhập ổn định, cũng như hỗ trợ người lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở và nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, cũng như có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Chú trọng, quan tâm đến việc giải ngân các nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ cải thiện nhà ở và nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh…

TRẦN TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.