Giảm nghèo - Việc làm

Huyện Hồng Dân: Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Thứ Sáu, 17/05/2019 | 17:04

Tính đến thời điểm này, huyện Hồng Dân có 25.786 hộ với 109.856 nhân khẩu, trong đó, dân tộc Khmer có 3.335 hộ gồm 14.154 nhân khẩu, chiếm 12,93%; dân tộc Hoa là 300 hộ gồm 1.275 nhân khẩu, chiếm 1,16%. Qua điều tra, rà soát hộ nghèo đầu năm 2019, huyện còn 959 hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) là 260 hộ, chiếm tỷ lệ 1,01% so với tổng số hộ dân trong huyện. Thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018, Hồng Dân đã giảm 767 hộ nghèo DTTS.

Hộ dân tộc Khmer xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) trong buổi lễ nhận nhà. Ảnh: K.K

Công tác giảm nghèo được Huyện ủy Hồng Dân đặc biệt quan tâm và đưa vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, XII, chỉ đạo xuyên suốt trong giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Đề án giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống gia đình chính sách, hộ chính sách dân tộc Khmer; Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Từ đầu năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn tập trung thực hiện công tác giảm nghèo, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội của huyện. Tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS, chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể của huyện tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào DTTS. Giáo dục nâng cao ý thức tự giác, tự lực của hộ nghèo trong việc tham gia học tập, nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp và áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, tìm việc làm, nâng cao thu nhập; không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

UBND huyện giao các ngành tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào DTTS, công tác giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Khuyến khích người dân tham gia, giám sát quá trình triển khai, thực hiện các chương trình giảm nghèo.

Từ nguốn vốn của các chương trình giảm nghèo bền vững, 100% số xã của huyện được bao phủ điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,7%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt trên 47%. Trường học, trạm y tế các xã được đầu tư nâng cấp, xây mới đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của người dân. Hệ thống thủy lợi được mở rộng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất của nông dân.

Giai đoạn 2012 - 2018, huyện Hồng Dân đã tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn và dạy nghề phổ thông cho 6.266 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 53%; tư vấn tạo việc làm mới cho 7.475 lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm chiếm 98,47% so với tổng số lao động trong độ tuổi. Ngoài ra, các ngành chức năng cũng đã tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 2.189 lao động là người DTTS (kinh phí thực hiện là 320 triệu đồng). Về đất ở, huyện đã hỗ trợ 176 hộ DTTS với kinh phí thực hiện trên 5,2 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn để 74 hộ chuộc lại đất, hỗ trợ 4 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án trên địa bàn có đông đồng bào DTTS một cách căn cơ đã tạo ra những kết quả khả quan. Đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng có đông đồng bào DTTS cơ bản ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của bà con tiếp tục được cải thiện. Đồng thời trình độ dân trí và năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào DTTS.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.