Giảm nghèo - Việc làm

Huyện Hòa Bình giảm 1.604 hộ nghèo

Thứ Tư, 12/12/2018 | 16:22

(BL-XT) Năm 2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở huyện Hòa Bình  đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai các phong trào yêu nước, nhất là phong trào thi đua Dân vận khéo, vận động thành lập doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị trấn Hòa Bình thành đô thị loại IV, vận động quỹ An sinh xã hội - Vì người nghèo; tham gia hoạt động hòa giải, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân tại cơ sở… Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã phát huy vai trò tích cực trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hoạt động phối hợp giám sát, phản biện xã hội; tham gia tích cực vào việc thực hiện Năm Dân vận khéo tại xã Vĩnh Mỹ A… Kết quả, đã vận động thực hiện được trên 5,4 tỷ đồng (trong đó vốn Nhà nước 1 tỷ 127 triệu đồng); thực hiện trên 330 mô hình dân vận khéo ở các địa phương; góp phần giảm 1.604 hộ nghèo, giải quyết việc làm cho trên 2.400 lao động.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.