Giảm nghèo - Việc làm

BẠC LIÊU: HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 15:30

Tổng kết công tác giảm nghèo vừa qua cho thấy, Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt các chương trình hỗ trợ và đồng hành cùng hộ nghèo. Trong đó, nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tạo thu nhập, việc làm và hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hội LHPN huyện Phước Long hỗ trợ hạt giống cho phụ nữ nghèo phát triển vườn rau gia đình.

TRIỂN KHAI NHIỀU DỰ ÁN

Năm 2023, Bạc Liêu đã triển khai tổng số hơn 80 mô hình sinh kế cho trên 1.000 lượt hộ tham gia, chủ yếu là các mô hình sản xuất nông nghiệp như: chăn nuôi, trồng màu, đan đát… Qua đó, đã góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là chị em phụ nữ nghèo. Các mô hình sinh kế này không chỉ giúp tạo thu nhập, việc làm, tận dụng được diện tích đất trống hay bỏ hoang mà còn góp phần vào việc cải thiện bữa ăn, giảm và tiết kiệm chi phí cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng với dự án đa dạng hóa sinh kế còn có dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo và cận nghèo. Đơn cử như Sở NN&PTNT đã phối hợp với xã Vĩnh Thịnh thực hiện mô hình nuôi cá kèo thâm canh trong ao đất. Tổng kinh phí thực hiện mô hình là 840 triệu đồng, được triển khai tại ấp Vĩnh Lạc (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình), có 30 hộ nghèo và 2 hộ dân làm kinh tế giỏi tham gia. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã phối hợp với các xã, phường, thị trấn xây dựng và triển khai các mô hình nông nghiệp cho hơn 400 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, với tổng kinh phí hơn 2.314 triệu đồng.

Thời gian qua, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và việc làm bền vững cũng đã góp phần rất tích cực vào công tác giảm nghèo của tỉnh. Qua việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023, có 16 gian hàng của các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp, với gần 700 lao động tham gia. Đồng thời, tổ chức 7 phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố, có 1.359 lượt người tham gia, theo đó đã phát 1.359 tờ rơi thông tin thị trường lao động, có 9 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển trực tiếp, có 343 lượt doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng. Ngoài ra, còn tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn giao dịch việc làm cho cộng tác viên các huyện, thị xã, thành phố…

Mô hình nuôi vịt của hộ nghèo huyện Hồng Dân. Ảnh: T.A

CHỐNG TÁI NGHÈO

Với mục tiêu giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo, năm 2024, Bạc Liêu sẽ tích cực thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG và Tổ công tác Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo các cấp, những người tham gia thực hiện các nội dung của chương trình giảm nghèo, nhằm đảm bảo tham mưu tích cực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiệu quả công tác giảm nghèo, cũng như hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho các đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện các dự án của chương trình.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững. Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội, thi đua chống tái nghèo.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, các dự án liên quan đến người nghèo, hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo vốn sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững tại các địa phương, hằng năm đánh giá nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả.

Tiếp tục phân công các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp giúp đỡ hộ nghèo; tăng cường vận động các doanh nghiệp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Lồng ghép công tác giảm nghèo với việc xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát phân loại từng nhóm hộ nghèo, cận nghèo theo chiều thiếu hụt để có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Đặc biệt, sẽ tổ chức đối thoại các chính sách giảm nghèo với hộ nghèo, cận nghèo. Xác định nhu cầu cần hỗ trợ, giúp đỡ, đặc biệt là hộ nghèo ở vùng nông thôn không đất sản xuất. Đảm bảo hộ nghèo sau khi được hỗ trợ đều vươn lên thoát nghèo bền vững. Tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của  MTTQ và các đoàn thể trong việc phối hợp triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực, quyết tâm vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chính sách giảm nghèo và Chương trình MTQG giảm nghèo tại địa phương, kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những điểm bất hợp lý về chính sách, kế hoạch và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện…

KIM TRUNG

PHẤN ĐẤU NĂM 2024 GIẢM 2.273 HỘ NGHÈO

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, tương đương 2.273 hộ.

- Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 100% hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo mới thoát nghèo.

- Duy trì việc hỗ trợ, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ tỉnh đến cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với trình độ lao động nghèo.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.