Giảm nghèo - Việc làm

Bạc Liêu: Giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều

Thứ Hai, 28/03/2022 | 18:35

Là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt an sinh xã hội, công tác giảm nghèo luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là khi tiếp cận theo phương pháp đa chiều, công tác giảm nghèo đã mang đến hiệu quả bền vững hơn so với trước đây.

Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bạc Liêu tặng nhà tình thương cho hộ nghèo ở huyện Vĩnh Lợi.

Đa dạng hóa sinh kế

Mục tiêu tổng quát của Chương trình giảm nghèo từ nay đến năm 2025 của Bạc Liêu là: Thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, theo phương pháp tiếp cận đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin), nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KT-XH) và đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, thu nhập nhiều hơn cho người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bảo xã hội.

Để hoàn thành mục tiêu quan trọng này, Bạc Liêu đã quan tâm và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Đồng thời chủ động phân bổ cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo khả năng nguồn vốn được giao, đảm bảo theo từng chương trình và công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành cũng như khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên bố trí cho những công trình trọng điểm.

Song song đó, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo, tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và huy động sức dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, tham gia các phong trào làm giao thông nông thôn để cải thiện điều kiện sống cho người dân. Thực hiện giúp đỡ hộ nghèo theo các chiều thiếu hụt và nguyên nhân nghèo từng hộ, đảm bảo thoát nghèo theo kế hoạch hàng năm đề ra. Duy trì 100% cho người nghèo trong hộ nghèo mới thoát nghèo được hỗ trợ 1 năm (12 tháng) thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và phấn đấu hỗ trợ 100% thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. Đặc biệt, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm...

Hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất và giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Dân. Ảnh: Tú Anh

Giải pháp cho từng nhóm đối tượng

Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo chính là tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó, ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có cơ chế thúc đẩy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tập trung đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu lao động của các dự án đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời có thể tham gia thị trường lao động nước ngoài.

Cùng với đó là hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, cho vay vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật sản xuất kết hợp giải quyết đồng bộ các chính sách về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin - truyền thông... để người dân thoát nghèo nhanh, bền vững và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Riêng đối với nhóm hộ nghèo vừa thiếu hụt thu nhập, vừa thiếu hụt đa chiều sẽ ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo và các thành viên trong hộ để tăng thu nhập như: hỗ trợ phát triển sản xuất (vay vốn ưu đãi, hỗ trợ giống, dạy nghề, giới thiệu việc làm...) và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin - truyền thông...). Đối với nhóm hộ nghèo về thu nhập nhưng không thiếu hụt đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thì hỗ trợ trực tiếp, tạo các điều kiện sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập thông qua các chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ về sản xuất, tham gia thị trường lao động trong nước hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với nhóm hộ không nghèo về thu nhập nhưng thiếu hụt đa chiều về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (từ 3 chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên) thì hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình và thành viên để cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để xóa cho được tiêu chí thiếu hụt…

Ngoài giải pháp cơ bản cho từng nhóm đối tượng này, tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung vận động các tập đoàn, các ngân hàng thương mại, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhiều nguồn lực để thực hiện hỗ trợ cho công tác giảm nghèo. Tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao phương tiện sản xuất, vốn cho hộ nghèo, xây dựng cầu, đường, trường học cho các địa phương nghèo trong tỉnh. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, tranh thủ tốt hơn sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào Quỹ “An sinh xã hội”, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Tranh thủ sự đóng góp của các tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, phấn đấu mỗi năm vận động đạt từ 100 - 120 tỷ đồng. Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “cán bộ, đảng viên và doanh nghiệp nhận giúp đỡ hộ nghèo”; vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì người nghèo” …

Căn cứ Nghị định 07 ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, trong giai đoạn 2021 - 2025 dự báo số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có trên 60.000 hộ, chiếm tỷ lệ từ 25 - 30%; trên 27.000 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 15 - 20% theo tiêu chí mới.

Trên cơ sở đó, Bạc Liêu đặt ra các mục tiêu cụ thể trong năm 2022: tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 4%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng phía Bắc Quốc lộ 1A giảm 2%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 1%, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm dưới 3%, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh còn dưới 10%.

Tú Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.