Giảm nghèo - Việc làm

​Thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội: Góp phần giảm nghèo bền vững

Thứ Sáu, 20/08/2021 | 15:33

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH) với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ông Trần Quang Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH Bạc Liêu triển khai Kết luận 06 của Ban Bí thư cho cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn chi nhánh.

Còn nhiều hạn chế

Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã huy động trên 2.260 tỷ đồng, tăng gấp 1,75 lần so với năm 2014. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Cụ thể, đã có trên 87.000 hộ vay đang thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi để giải quyết các khó khăn về vốn, tạo việc làm…, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng CSXH. Một số nhiệm vụ đề ra chưa được thực hiện quyết liệt, đầy đủ và kịp thời. Việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH chưa đáp ứng được yêu cầu. Năng lực, trách nhiệm của một số tổ chức nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH tại cơ sở chưa cao. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả. Chất lượng tín dụng tuy có nhiều cải thiện nhưng tổng nợ xấu còn cao…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và thực hiện có hiệu quả hơn Kết luận 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban ngành, MTTQ và đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản. Đó là cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư; Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận 06 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH.

Nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng

Xác định công tác tín dụng CSXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2026, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Hàng năm, HĐND, UBND và cấp huyện cân đối nguồn vốn ưu tiên ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai các chương trình tín dụng chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và lao động của tỉnh vay vốn sản xuất - kinh doanh, giải quyết việc làm…, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn tín dụng CSXH.

Bên cạnh đó, cần rà soát các chương trình hỗ trợ sản xuất không hoàn lại từ ngân sách địa phương chuyển dần sang hình thức ủy thác qua Ngân hàng CSXH, cũng như tạo điều kiện cho Ngân hàng CSXH mở rộng huy động nguồn lực từ cá nhân, tổ chức và xã hội; Nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi nguồn vốn ngân sách tỉnh cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND sang cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động.

Thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng CSXH. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến các tầng lớp nhân dân, còn thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng CSXH, cùng tham gia vận động người dân “Gửi tiền tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo”; rà soát các loại quỹ từ thiện - xã hội mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng CSXH nhằm góp phần bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng CSXH…

Bài và ảnh: Nguyễn Trọng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.