Giảm nghèo - Việc làm

Nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng vươn lên của hộ nghèo

Thứ Hai, 28/11/2022 | 17:09

Thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025 (gọi tắt là NQ 13), UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu trao bảng tượng trưng tặng nhà tình thương cho hộ nghèo xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi).

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai, thực hiện NQ 13 phải tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặc biệt là trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo bền vững. Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, và NQ 13; xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo động lực cho công tác giảm nghèo.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác giảm nghèo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác giảm nghèo. Vận động mạnh thường quân phát huy tinh thần tương thân tương ái, trực tiếp tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, tích cực hưởng ứng phong trào “Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, “Giảm nghèo theo địa chỉ”…

Lao động nghèo được giải quyết việc làm tại một công ty chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn TX. Giá Rai. Ảnh: K.T     

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG

Thực tiễn đã chứng minh, thành công của công tác giảm nghèo chính là nâng cao nhận thức và khơi dậy khát vọng vươn lên cho các hộ nghèo. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, các ngành và các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác triển khai, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác giảm nghèo, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt là tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến Nhân dân, nhất là người nghèo bằng nhiều hình thức, đa dạng về nội dung nhằm khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên của người nghèo, sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững. Xây dựng, phát triển trang thông tin điện tử về giảm nghèo của tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; cập nhật tin, bài tuyên truyền, kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững; trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vực giảm nghèo…

Song song đó, không ngừng đổi mới tư duy, phương thức giảm nghèo theo hướng hỗ trợ người nghèo có năng lực sản xuất, có việc làm và thu nhập ổn định. Triển khai và thực hiện tốt các chính sách của Trung ương và các chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo; tiếp tục hỗ trợ, chăm lo về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, hố xí hợp vệ sinh, bảo hiểm y tế, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản để ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, hạn chế phát sinh hộ nghèo và tái nghèo. Hoàn thành và tiếp tục đầu tư xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giải quyết cơ bản, đồng bộ chính sách nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh, duy tu, bảo dưỡng công trình trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng các hình thức sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ về giống và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi…; xây dựng nhiều mô hình ứng dụng có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn và những mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của hộ nghèo, người nghèo…

Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện tốt các tiêu chí trong giảm nghèo đa chiều, Bạc Liêu sẽ tăng cường đầu tư, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin ở địa bàn còn khó khăn. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, trong đó có hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ viễn thông phục vụ cho sản xuất và đời sống. Đồng thời, trang bị kiến thức, ý chí vươn lên thoát nghèo cho người nghèo; quan tâm giáo dục - đào tạo để làm nền tảng cho thoát nghèo. Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất - kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn. Tăng cường mở rộng thị trường và đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, đào tạo nghề theo địa chỉ; tập trung giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, nhất là tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu, xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hỗ trợ hộ mới thoát nghèo để ổn định cuộc sống, hỗ trợ người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; hạn chế hỗ trợ vốn đầu tư, thay vào đó là hỗ trợ tư liệu sản xuất để người nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững...

TRẦN YẾN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.