BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tự soi, tự sửa để giữ gìn phẩm chất người đảng viên

Thứ Hai, 16/05/2022 | 15:54

Bài 2: Thang thuốc trị bệnh cho đảng viên

>>Bài 1: Chữa trị những “căn bệnh” của đảng viên

Cách đây tròn 75 năm, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” viết tháng 10/1947, Bác Hồ đã nói: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả, điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra, lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”. Cũng ở cuốn sách này, Người chỉ rõ “thang thuốc tốt nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình”.

PHÊ BÌNH ĐỂ GIÚP MÌNH, GIÚP ĐỒNG CHÍ

Trung thành với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta từ khi ra đời đến nay luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, giai đoạn từ sau đổi mới, Đảng đã có nhiều nghị quyết, gồm Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII,  Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX, X), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21 (khóa XIII) đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc rất quan trọng, thực hiện toàn diện từ chính trị, tư tưởng đến công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát... Trong các nhóm giải pháp đề ra, tự phê bình và phê bình là giải pháp hàng đầu, mấu chốt góp phần thực hiện thành công công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tự phê bình và phê bình là vấn đề rất quan trọng, là một trong những quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nhắc nhở: “Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi ngày tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”. Rửa mặt để làm sạch và làm đẹp, tự phê bình và phê bình cũng chính là để giúp đồng chí, đồng nghiệp và tự kiểm điểm lại bản thân xem cái nào làm được và chưa làm được, làm hay hoặc còn thiếu sót, sai lầm; từ đó phát huy cái tốt, tìm ra biện pháp khắc phục, sửa chữa cái chưa hay, cái khuyết điểm, sai lầm. Bằng cách phê bình, các đảng viên trong tổ chức đảng cùng giúp nhau cùng tiến bộ, qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết trong sáng trong nội bộ đảng. Và không chỉ phê bình đồng chí, người phê bình cũng cần phải tự xem xét, tự phân tích, tự phê bình mình. Nói một cách khác, người đảng viên phải biết tự soi mình trước khi giúp đồng chí soi lại bản thân, từ đó cùng giúp nhau sửa sai, giữ vững ý chí và bản lĩnh người đảng viên để mãi đi theo lý tưởng mà bản thân đã lựa chọn.

Một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sử dụng “thang thuốc” tự phê bình một cách hiệu quả, hằng năm các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở định kỳ đều tiến hành phê bình và tự phê bình việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, về quá trình lãnh đạo. Đồng thời, từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, các cấp ủy đảng và tập thể, cá nhân lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn phải tự kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết. Việc tự soi thường xuyên và theo chủ đề được thực hiện dưới sự giám sát của toàn thể đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân giúp tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy tự điều chỉnh những tư tưởng, hành vi không chuẩn mực, đi qua “lằn ranh đỏ” mà Điều lệ Đảng, Quy định những điều đảng viên không được làm, quy định nêu gương… đã chỉ ra. Từ đó, các tổ chức, cá nhân sẽ đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục cái sai của mình cũng dưới sự giám sát của Nhân dân.

VỊ “THUỐC ĐẮNG” CHƯA DÙNG ĐỦ LIỀU

Nhưng tự soi có dễ không? Có thể hiểu một cách nôm na, “tự soi” là khi người đảng viên nhìn vào bản thân mình, đánh giá những tư tưởng, việc làm của mình có “chính” hay đã lệch lạc, sai đường. Cho nên, chắc chắn đó không phải là vấn đề dễ dàng bởi với mỗi người, việc chấp nhận mình sai là rất khó, cùng với đó là những tác động từ bên ngoài khiến người đảng viên có muôn vàn lý do để biện minh cho hành động, suy nghĩ không còn trong sáng như khi đứng vào hàng ngũ của Đảng. Có người nhận thức được hành vi sai trái của bản thân nhưng quyền lợi, danh vọng cùng những mối quan hệ trói buộc đang có được làm cho họ không thể “tự sửa” dù đã soi và hiểu rõ những gì đã làm. Đến lúc này thì “thanh bảo kiếm” kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ phải thực hiện nhiệm vụ!

Trên thực tế, rất nhiều vụ việc tiêu cực xảy ra và bị phát hiện qua vai trò giám sát của quần chúng và báo chí, trong khi công tác tự phê bình và phê bình chưa làm tốt điều này. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng nhận định: công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm ở nhiều cấp ủy đảng vẫn chưa kịp thời, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, trong khi việc chấp hành kỷ luật đảng ở một số tổ chức đảng và đảng viên chưa nghiêm; một số nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, bằng mặt không bằng lòng. Rõ ràng thang thuốc tự phê bình và phê bình vẫn chưa được sử dụng một cách hiệu quả, đủ liều để trị dứt bệnh. Và người dùng thuốc vẫn chưa đủ can đảm, ý chí, bản lĩnh để nhận thức đầy đủ việc “tự soi, tự sửa” trước khi đồng chí, quần chúng, cơ quan báo chí hay thậm chí là cơ quan chức năng “soi” vào những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của mình.

Mục tiêu của đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở được nhấn mạnh là cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới. Theo đó, “tự soi, tự sửa” không chỉ để ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực mà còn phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đi vào nền nếp. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngăn chặn từ mầm mống để không có những “con sâu làm rầu”, để không phải chặt bỏ cây sâu trong rừng cây, liều thuốc tự phê bình và phê bình có thể rất đắng nhưng nhất thiết phải dùng và dùng đủ liều thì mới trị được bệnh cho đảng viên.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.