BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tự soi, tự sửa để giữ gìn phẩm chất người đảng viên

Thứ Sáu, 13/05/2022 | 17:12

Bài 1: Chữa trị những “căn bệnh” của đảng viên

Hơn 90 năm đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng đã nhiều lần tự soi lại những sai lầm trong quá trình lãnh đạo để từ đó đề ra biện pháp khắc phục, giúp Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn, xứng đáng với niềm tin của quần chúng nhân dân. Tự soi để tự sửa và để giữ gìn phẩm giá người đảng viên, để Đảng ta trong sạch, “là đạo đức, là văn minh” nào đâu chỉ là chuyện của riêng một đảng viên, một tổ chức cơ sở Đảng. Đó phải là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của tất cả chúng ta.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG GIỮ ĐƯỢC LỜI THỀ VỚI ĐẢNG

Quý 1/2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở 8 đảng viên (trong đó có 3 cấp ủy viên) và 2 tổ chức đảng, đã kiểm tra xong 6 đảng viên, có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kỷ luật là 2 đảng viên. Không chỉ riêng quý 1/2022, trong từng năm, từng quý, với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đều chỉ ra sai phạm của những đảng viên có dấu hiệu vi phạm để thi hành kỷ luật theo hình thức phù hợp.

Kiểm tra, giám sát là công tác thường xuyên của cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp, nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện những đảng viên vi phạm để xử lý, cũng là để ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây thiệt hại cho Nhà nước. Trước yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được Đảng ta xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Rất nhiều đảng viên, tổ chức đảng bị phát hiện sai phạm sau khi đã gây ra những hệ lụy to lớn, bị xử lý kỷ luật với hình thức cao nhất cũng mang ý nghĩa là bài học cảnh tỉnh cho những người không giữ được lời thề khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, để phát hiện ra dấu hiệu vi phạm là việc không dễ, nhất là đối với những tổ chức đảng không chấp hành nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, nể nang, ngại va chạm, che giấu khuyết điểm. Với bản thân mỗi đảng viên, có khi họ nhận thức được đã làm sai nhưng không đủ bản lĩnh để chấp nhận cái sai của mình. Với những tổ chức đảng đã giảm đi sức chiến đấu, việc mạnh dạn chỉ ra những cái sai của đảng viên cũng không được thực hiện mà chỉ lo khư khư giữ thành tích cho đơn vị hoặc bảo vệ “nhóm lợi ích”. Chính điều này đã làm cho những căn bệnh của đảng viên càng thêm trầm trọng và khi công tác kiểm tra, giám sát phát hiện ra, nhiều đảng viên đã không thể chữa khỏi, buộc phải đưa ra khỏi Đảng.

Bác Hồ coi những thứ bệnh quan liêu, tham nhũng, ích kỷ, hẹp hòi... là những kẻ địch bên trong. Người nói: “Mỗi kẻ địch bên trong là người bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ, địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá hoại từ trong ra. Vì vậy ta phải hết sức đề phòng những kẻ địch đó, phải chữa hết những thứ bệnh đó”.

TỰ “CHỮA TRỊ” ĐỂ GIỮ SỨC MẠNH CHO ĐẢNG

Trong lời thề khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mỗi đảng viên đều khẳng định điều quan trọng nhất “Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”. Tuy nhiên, những tác động từ mặt trái nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế cùng lợi ích riêng tư trong đời sống hằng ngày đã khiến không ít người sa ngã, không giữ được lời thề ban đầu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Con đường trượt dài của họ bắt đầu từ những dấu hiệu, hiện tượng, hành vi nhỏ nhưng không được đồng chí, đồng nghiệp, tập thể phát hiện kịp thời, từ đó lớn dần, biến tướng thành những sai phạm lớn, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, làm sụt giảm niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Đó mới chính là hệ quả đau lòng nhất.

Kết luận 21 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhấn mạnh: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4) đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, thật sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”.

Tuy nhiên, BCH Trung ương cũng nhận định: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vẫn còn hạn chế, khuyết điểm: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế.

Cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử lý vi phạm ở nhiều lĩnh vực chưa có hoặc có nhưng chưa cụ thể, hiệu quả thực thi thấp. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên chưa hiệu quả; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Với tất cả những kết quả đạt được cùng hạn chế này, Đảng tiếp tục xác định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cả hệ thống chính trị trên quan điểm kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Và tự soi, tự sửa, tự chữa trị căn bệnh cho chính mình là cách mà mỗi đảng viên, tổ chức đảng cần thiết phải làm để giữ sức mạnh cho Đảng và cho chính người đảng viên chân chính.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.