Xuân Kỷ Hợi 2019

Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ

Thứ Ba, 29/01/2019 | 12:55

Năm 2018 vừa kết thúc, nhìn lại những thành tích trong năm qua để thấy TX. Giá Rai đang có những bước phát triển tích cực. Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy luôn xác định: muốn phát triển bền vững, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thì sự hài lòng, đồng thuận, ủng hộ của nhân dân là vô cùng quan trọng. Vì vậy, mọi chủ trương, quyết sách của Giá Rai đều hướng đến việc phục vụ nhân dân, góp phần làm cho đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Trong đó, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã được xem là một giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện mục tiêu này!

Bí thư Thị ủy Giá Rai - Nguyễn Chí Thiện (bên phải)  tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.  Ảnh: M.Đ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Khi BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 12 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”, BTV Thị ủy Giá Rai đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở phải xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, quyết tâm sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Trong đó, chú trọng thực hiện Chỉ thị 12 kết hợp với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BTV Thị ủy yêu cầu từng cấp, từng ngành và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đăng ký công việc cụ thể, chọn những việc trọng tâm để tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc tại địa phương, đơn vị mình. Rà soát, chấn chỉnh ngay những yếu kém, bất cập trong phối hợp tổ chức thực hiện, vận hành bộ máy tại địa phương, đơn vị. Đổi mới khâu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch của cấp trên và cấp mình theo hướng: Xây dựng nội dung sát hợp, có trọng tâm, trọng điểm, nêu rõ nguồn lực và thời gian thực hiện; phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân phụ trách, phối hợp; thiết lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; đánh giá đúng chất lượng, trình độ, phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm gắn với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Những chuyển biến tích cực

Từ khi thực hiện Chỉ thị 12, nhiều giải pháp sửa đổi lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước đã được áp dụng ở các cấp, các ngành trong thị xã. Văn phòng tiếp dân, Trung tâm Hành chính công và bộ phận “một cửa”, ngoài bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm, còn gắn camera để có thể theo dõi việc giải quyết công việc cho dân. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho dân, doanh nghiệp, hay giải quyết khiếu kiện, nếu sai sót ở chính cán bộ, công chức thì người đứng đầu phải trực tiếp đến tận nơi để xin lỗi. Đặc biệt, thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phục vụ nhân dân, Thị ủy Giá Rai đã chỉ đạo và quán triệt đến tận cơ sở việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên tiến hành tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân. Trong 3 tháng (tháng 7, 8 và 9/2018), BTV Thị ủy Giá Rai đã tổ chức 3 buổi đối thoại với công dân tại cơ sở do đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thị ủy trực tiếp đối thoại. Sau các buổi đối thoại, những vấn đề bức xúc của công dân được BTV Thị ủy kết luận và ban hành các thông báo, chỉ đạo cụ thể các ngành, địa phương có liên quan giải quyết từng vấn đề, có thời gian để báo cáo cho BTV Thị ủy.

Có thể thấy, từ khi Chỉ thị 12 được ban hành thì ý thức chấp hành của các ngành, các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức rất cao. Thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, tinh thần trách nhiệm với công việc được nâng lên đáng kể. Hình ảnh người cán bộ mẫu mực, mẫn cán cũng trở nên quen thuộc với người dân hơn. Qua đó, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền; tạo sự tác động, lan tỏa trong xã hội về học tập và làm theo Bác.

Nguyễn Chí Thiện
Bí thư Thị ủy Giá Rai

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.