Xuân Đinh Dậu 2017

Khơi dậy tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, nhân dân và sự khát vọng cho một Bạc Liêu phát triển

Thứ Năm, 22/06/2017 | 16:21

(Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

trả lời phỏng vấn Báo Bạc Liêu Xuân Đinh Dậu 2017)

Bí thư Tỉnh ủy - Lê Minh Khái

LTS: Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn có không ít những khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Bạc Liêu tiếp tục có bước phát triển mới. Trước thềm Xuân Đinh Dậu 2017, trên cương vị người đứng đầu với bộn bề công việc, nhưng đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy vẫn dành thời gian quý báu trả lời phỏng vấn Báo Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy - Lê Minh Khái chào đón đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước về dự lễ mít-tinh kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Bí thư Tỉnh ủy - Lê Minh Khái thăm bà Trương Tú Anh là cán bộ cao niên trong Đảng. Ảnh: M.Đ

PV: Trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Bạc Liêu Xuân Bính Thân 2016, đồng chí nhấn mạnh tinh thần phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết, phát huy tối đa trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân để đưa Bạc Liêu tiến nhanh và bền vững trong quá trình hội nhập. Qua một năm nhìn lại, đồng chí rút ra bài học gì về tinh thần đã được khởi xướng?

Đồng chí Lê Minh Khái: Được tái lập từ đầu năm 1997, tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng vô cùng khó khăn; nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước đưa tỉnh nhà vươn lên phát triển cùng với các tỉnh, thành khác trong khu vực và cả nước.

Nối tiếp truyền thống đó, trong năm 2016, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết thống nhất; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đã đề ra. Lề lối làm việc được cải tiến, chất lượng các cuộc hội nghị được nâng cao, dành nhiều thời gian cho thảo luận, dân chủ được phát huy, ý kiến khác nhau được tôn trọng. Vai trò cá nhân của từng đồng chí được phát huy đúng mức; nhiều đồng chí đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trước tập thể, chủ động đề xuất những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách, đóng góp có trách nhiệm, hiệu quả vào sự lãnh đạo chung của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phát huy tốt vai trò của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện hoàn thành khá tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố được niềm tin của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Qua đó, có thể khẳng định, việc phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân để đưa Bạc Liêu tiến nhanh và bền vững trong quá trình hội nhập là hướng lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nhằm tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này; đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển và lòng yêu quê hương đối với cán bộ, công chức và nhân dân; khuyến khích tính năng động, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

PV: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua thực hiện. Đồng chí đánh giá thế nào về sự chuyển động ấy và những thành quả lạc quan?

Đồng chí Lê Minh Khái: Bước vào năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn có không ít những khó khăn, thách thức. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nên tình hình mọi mặt của tỉnh tiếp tục có bước phát triển mới.

Kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và tăng trưởng; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 22.888,8 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 5,38% so với năm 2015; trong 20 chỉ tiêu của nghị quyết HĐND tỉnh giao có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ: Khu vực nông nghiệp chiếm 44,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 14,5% và dịch vụ chiếm 39,4% trong GRDP; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 33,2 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm đạt gần 2.600 tỷ đồng, tăng 19,8% so với dự toán; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 12.207 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ; trong năm đã tập trung giải quyết khó khăn và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khởi công xây dựng 5 dự án và tổ chức khánh thành 6 dự án, gồm: Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn II, Nhà máy may mặc Vinatex, Trung tâm thương mại Vincom Plaza, dự án Khách sạn 4 sao New Palace, Nhà máy phân bón đạm đen công suất 30.000 tấn/năm và Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic giai đoạn I; đời sống nhân dân trên một số lĩnh vực tiếp tục được cải thiện, xây dựng nông thôn mới được các địa phương và nhân dân nỗ lực thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; lĩnh vực giáo dục tiếp tục phát triển và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học; chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân từng bước được nâng lên, dịch bệnh được kiểm soát và ngăn chặn kịp thời; các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo trong năm giảm trên 2%; giải quyết việc làm cho khoảng 20.800 lao động, tăng 15,5% kế hoạch; các hoạt động về văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông được tổ chức thực hiện tốt, nội dung phong phú, thiết thực, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi, ngày càng đáp ứng nhu cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được cải tiến và đạt được những kết quả nhất định. Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và ban hành 4 nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV giai đoạn 2016 - 2020: về giảm nghèo bền vững; về đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả; về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

PV: Một lời nhắn gửi đến cán bộ và nhân dân với tư cách Bí thư Tỉnh ủy?

Đồng chí Lê Minh Khái: Năm 2016, Bạc Liêu có bước khởi sắc, từ lãnh đạo đến người dân ai ai cũng vui mừng, phấn khởi. Đó là hạnh phúc của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân Bạc Liêu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự ủng hộ của các tỉnh, thành phố trong cả nước; đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, của các doanh nghiệp và nhân dân đã tạo nên những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Nhân dịp đón chào năm mới, thay mặt Tỉnh ủy, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, trì trệ; đồng thời đóng góp tài năng và sức lực của mình cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Xin gửi đến quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các bậc lão thành cách mạng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi và tiếp tục có những đóng góp cho quê hương Bạc Liêu.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

D.H (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.