Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới ở Hồng Dân: Những bài học từ thực tiễn

Thứ Hai, 22/06/2020 | 17:11

Tính đến cuối tháng 10/2019, Hồng Dân có 8/8 xã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành kế hoạch xây dựng (XD) NTM nâng cao giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát việc duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được của các xã. Phấn đấu đến năm 2025, Hồng Dân trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ninh Thạnh Lợi A đã đạt các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XDNTM

Với những kết quả đem lại của Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tại Hồng Dân, điều mà không chỉ người dân huyện nhà nhìn nhận được mà các địa phương khác cũng phải nể phục chính là lòng dân và một kết quả XDNTM vững chắc. Là một huyện vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của tỉnh, nếu như cách đây 5 năm, nói Hồng Dân sẽ trở thành huyện NTM vào cuối năm 2019, chắc không ai dám tin. Thế nhưng, kết quả cuối cùng lại mang đến nhiều bất ngờ, nó đánh giá sự hài lòng và tin tưởng của người dân đối với công cuộc XDNTM của huyện. Qua các cuộc khảo sát có đến hơn 90% người dân hài lòng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM của huyện. Người người đồng lòng, nhà nhà cùng quyết tâm, từ các phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng vườn, nhà xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường đến hỗ trợ hộ nghèo, hiến đất xây trường học, làm đường đều được sự đồng thuận cao. Từ đó bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều thay đổi tích cực, hạ tầng giao thông được nâng cấp và phát triển mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường giao thông được nâng cấp, kiên cố hóa; hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, phục vụ dân sinh. Cổng nhà, hàng rào bằng cây xanh hoặc bê-tông được người dân quan tâm đầu tư và xây dựng tạo nên nhiều tuyến đường khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên đáng kể.

Để có được sự đồng lòng đó, Ban chỉ đạo XDNTM của huyện đã có nhiều cách làm hay. Từ việc xác định chọn hộ dân là gốc, bất cứ việc gì cũng mang ra họp và bàn bạc với dân. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân, giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi mà chủ động tham gia tích cực, thực hiện tốt xây dựng xã NTM.

Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo các ngành, các xã và Nhân dân trong huyện thực hiện trước các tiêu chí thuộc trách nhiệm của từng hộ dân, góp công sức để làm, không cần vốn hoặc cần ít vốn của Nhà nước, sau đó tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại theo lộ trình kế hoạch đề ra. Huy động ngày công lao động từ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia xây dựng lộ, từ đó chất lượng công trình không những được tăng lên, mà còn tiết kiệm, giảm được chi phí đầu tư. Huyện đã vận dụng sáng tạo, ban hành và chỉ đạo cán bộ, Nhân dân các xã thực hiện có hiệu quả 13 tiêu chí xây dựng gia đình NTM của Ban chỉ đạo XDNTM huyện đi sâu vào việc đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, chỉnh trang lại nhà cửa, hàng rào, sân vườn, xây dựng đời sống văn hóa và môi trường xanh - sạch - đẹp, nhằm làm đổi mới thật sự diện mạo xóm, ấp nông thôn theo tiêu chuẩn NTM, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Một tuyến đường hoa ở huyện Hồng Dân. Ảnh: K.P

HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG TỐT NGUỒN LỰC

Theo thống kê, tổng kinh phí thực hiện XDNTM ở Hồng Dân đến nay là hơn 411,6 tỷ đồng, trong đó vốn huy động Nhân dân 24 tỷ đồng, chiếm 5,8%. UBND huyện đã sử dụng một cách có hiệu quả tất cả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn (trường, đường, điện…) góp phần hoàn thành các tiêu chí về XDNTM. Tính đến nay, tất cả các nguồn vốn đều được giải ngân 100%, không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình XDNTM. Ngoài cơ chế tỉnh hỗ trợ để thực hiện xây dựng các tuyến đường trục chính của xã, các tuyến trục xóm - ấp, ngõ xóm Nhân dân tự xây dựng theo thiết kế mẫu, huyện hỗ trợ một phần kinh phí cùng Nhân dân thực hiện. Công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp hệ thống giao thông được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thiện đường giao thông, đảm bảo ô tô đến trung tâm các xã; tính đến tháng 6/2019, cả 8/8 xã có đường ô tô về đến trung tâm xã; bê-tông hóa, nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn ấp liền ấp; kết quả đã hoàn thiện 146 tuyến đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm với chiều dài 107km, với tổng mức đầu tư trên 349,7 tỷ đồng và 84 cây cầu giao thông nông thôn.

Huyện cũng thực hiện tốt việc đa dạng hóa huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ. Với việc lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu, nguồn vốn Nhân dân đóng góp... nhiều công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư trên địa bàn các xã, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

GIẢI PHÁP XDNTM NÂNG CAO

Với quyết tâm XDNTM nâng cao, Hồng Dân xác định nhiệm vụ đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh hướng dẫn Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, để mọi người hiểu đầy đủ, sâu sắc về quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, XDNTM, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất các loại nông sản chủ lực, hình thành các mặt hàng nông sản có thương hiệu trên thị trường. Bổ sung các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, XDNTM đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông thôn hài hòa với phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường; bảo đảm tính liên kết vùng, thống nhất với quy hoạch xây dựng vùng, các quy hoạch chuyên ngành khác, bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tập quán sinh hoạt.

Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, nhất là các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã; khuyến khích phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp có quy mô và công nghệ tiên tiến hiện đại. Hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, gắn với liên kết nông dân với nông dân và liên kết nông dân - doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản của huyện, đảm bảo chất lượng, có quy mô sản phẩm lớn, giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm. 

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ và quy mô hơn. Duy tu, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ cùng với ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cầu trên địa bàn đảm bảo giao thông thông suốt, nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.