Xây dựng nông thôn mới

Huyện Phước Long: Chính thức được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Tư, 11/10/2017 | 16:25

Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Phước Long giờ đây đã về đích trọn vẹn. Hội đủ các tiêu chí theo quy định, Phước Long đang khẩn trương xúc tiến hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung phát biểu tại buổi làm việc với đoàn khảo sát Trung ương về kiểm tra các tiêu chí để công nhận Phước Long đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đoàn cán bộ Trung ương khảo sát thực tế tại xã nông thôn mới Vĩnh Phú Đông. Ảnh: M.Đ

SỰ ĐỀN ĐÁP NGỌT NGÀO

Để có được thành tích đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phước Long đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của người dân.

Đúc kết kinh nghiệm từ Đảng bộ huyện cho thấy, chính sự chủ động sáng tạo, lãnh đạo, điều hành linh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền đã đưa Phước Long hoàn thành tất cả các tiêu chí cấp xã và cấp huyện về XDNTM. Theo đó, 7/7 xã đạt chuẩn NTM, 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM đã hoàn thành. Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất không ngừng phát triển, kinh tế tăng trưởng ổn định bền vững ở mức cao (bình quân 7%), văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh quốc phòng đảm bảo giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong 6 năm qua, tổng kinh phí đầu tư cho XDNTM ở huyện Phước Long hơn 931 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương 132,8 tỷ đồng, chiếm 14,27%; vốn địa phương gần 3.509 tỷ đồng, chiếm 37,47%; vốn tín dụng (dân vay vốn trực tiếp đầu tư sản xuất) 281 tỷ đồng, chiếm 30,17%; vốn vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 78 tỷ đồng, chiếm 8,38%. Đáng chú ý, vốn nhân dân đóng góp vật tư xây dựng lộ ngõ xóm, ngày công lao động, hiến đất xây dựng nhà văn hóa, lộ giao thông, trường học, trạm bơm nước... lên đến 90,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 10%.

Nổi bật trong hơn 6 năm triển khai XDNTM, huyện Phước Long đã chỉ đạo xây dựng hơn 491km đường giao thông nông thôn, 222 cây cầu bê-tông. Các công trình giao thông đã đáp ứng tốt yêu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân cả hai mùa mưa nắng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo XDNTM huyện, trong quá trình thực hiện, người dân đã phát huy tốt vai trò giám sát  theo phuơng châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đồng thời thực hiện công khai các nguồn lực đóng góp đúng theo quy định. Nhân dân được tham gia bàn bạc, thống nhất hình thức đóng góp, mức đóng góp và tự nguyện hiến đất xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa...

Cuối năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở huyện Phước Long đạt gần 38 triệu đồng/năm, cao hơn gần 10 triệu đồng/người/năm so với yêu cầu của tiêu chí. Đến tháng 11/2017, huyện Phước Long sẽ công nhận 2.071 hộ thoát nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn dưới 4% (theo chuẩn mới). Sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phước Long đang nhận được sự đền đáp ngọt ngào.

QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ MỚI

Từ nay đến năm 2020, huyện Phước Long quyết tâm giữ vững 7/7 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu nâng chất các tiêu chí để đạt xã NTM tiên tiến, Phước Long trở thành huyện kiểu mẫu về NTM. Tổng sản lượng lương thực đạt 280.000 tấn, tổng sản lượng thủy sản đạt 35.000 tấn trở lên. Kiên cố hóa nhà ở đạt theo tiêu chuẩn quy định từ 90% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% trở lên. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 99,8%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 89% trở lên. Tỷ lệ thu gom rác thải tập trung đạt 80%; tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp theo Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời chuyển đổi ngành nghề cho lao động thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo theo Đề án của huyện đề ra, đảm bảo lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững, phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 1%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55 - 60 triệu đồng/năm.

Để đạt được mục tiêu đó, ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND huyện Phước Long cho biết huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, sát cánh, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, yêu quê hương. Huyện sẽ tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ và quy mô hơn; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa; chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tập trung chỉnh trang nông thôn theo hướng NTM nâng cao, đồng thời giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Bên cạnh đó, huyện mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt từ Ban chỉ đạo Trung ương về XDNTM, các bộ, ngành và Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh để tạo điều kiện cho huyện hoàn thiện nâng chất các tiêu chí lên mức độ cao hơn. Từ đó, đến năm 2020 Phước Long trở thành huyện NTM kiểu mẫu.

Tấn Đạt

------------------------------------------

Các tiêu chí đảm bảo chất lượng, có độ tin cậy cao

Ngày 19/9/2017, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương có Công văn số 601 báo cáo tình hình thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế huyện Phước Long gửi Bộ NN&PTNT, đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017. Nội dung công văn thể hiện:    

Qua kiểm tra thực tế, Tổ công tác thấy quy trình thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh Bạc Liêu đối với các xã trên địa bàn huyện và thẩm tra kết quả thực hiện nhóm tiêu chí của huyện Phước Long là đảm bảo chất lượng, có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, một số tiêu chí có kết quả đạt chuẩn chưa thật sự bền vững, nhất là tiêu chí môi trường.

Hiện nay, huyện đã tổ chức thu gom chất thải rắn trên địa bàn huyện, nhưng địa phương chưa có nhà máy xử lý chất thải rắn. Được biết, UBND tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn (công suất 500kg/giờ), dự kiến đưa vào vận hành vào cuối năm 2017, đảm bảo xử lý hết chất thải rắn trên địa bàn. Đối chiếu theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, nếu khắc phục được hạn chế thiếu bền vững của tiêu chí môi trường thì Phước Long đủ điều kiện để Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017.

Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí: Tổ công tác đề nghị cần định lượng, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM sau đạt chuẩn… Trong đó, cần xác định rõ lộ trình cụ thể phù hợp với tiến trình đô thị hóa trên địa bàn huyện đến năm 2020 trở thành đô thị loại IV. Đặc biệt, cần có giải pháp hỗ trợ trước mắt và lâu dài đối với những chỉ tiêu, tiêu chí mới tiệm cận mức đạt chuẩn và chưa thật sự bền vững ở 7/7 xã. Chẳng hạn, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn…    

T.Đ

(lược trích)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.