Xây dựng nông thôn mới

Huyện Đông Hải: Dồn lực xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 26/06/2020 | 16:24

Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, huyện Đông Hải đã và đang đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trong đó, việc hoàn thành các công trình giao thông nông thôn (GTNT) và các tiêu chí trong xây dựng cơ bản được xem là khâu đột phá.

Xây dựng lộ giao thông nông thôn ở huyện Đông Hải. Ảnh: K.T

Thời gian qua, Đông Hải đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, điển hình là xây dựng GTNT gắn với nhiều mô hình, cách làm hay. Đến nay, huyện Đông Hải đã đầu tư xây dựng, nâng cấp hơn 350 hạng mục công trình cầu, đường GTNT, với tổng kinh phí trên 914 tỷ đồng. Để có kết quả này, UBND các xã, thị trấn, Ban nhân dân các ấp đã tuyên truyền, vận động trong Nhân dân, doanh nghiệp và tập trung huy động mọi nguồn vốn để duy tu, sửa chữa cầu, đường, bảo vệ lộ GTNT. Cùng với đó, từ năm 2016 đến nay, huyện Đông Hải đã đầu tư sửa chữa trên 130 hạng mục công trình có chiều dài 212.195m, với tổng vốn đầu tư gần 7 tỷ đồng...

Các công trình GTNT đưa vào sử dụng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí XDNTM. Đến nay, huyện Đông Hải có 4 xã (gồm Định Thành, Điền Hải, Long Điền Đông và Long Điền Đông A) được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; các xã còn lại đang tích cực hoàn thành các tiêu chí và phấn đấu 3/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong những tháng cuối năm 2020, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện các tiêu chí XDNTM ở các xã còn lại của huyện Đông Hải còn nhiều khó khăn, nhất là cần nguồn lực đầu tư lớn, trong khi đó nguồn vốn ngân sách của huyện còn hạn chế, vốn vận động đóng góp trong dân cùng thực hiện không đáng kể. Thêm vào đó, nguồn vốn được cấp hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư cho 6 xã và chỉ thực hiện được tiêu chí giao thông nên tiến độ thực hiện đạt tiêu chí còn lại còn chậm. Cụ thể, phần lớn các xã hiện nay đều gặp khó về tiêu chí cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, giao thông và hộ nghèo. Như xã An Phúc còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm giao thông, cơ sở vật chất trường học; xã Long Điền Tây còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa; xã Long Điền còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, cơ sở vật chất trường học, hộ nghèo...

Để giúp 6 xã còn lại sớm thực hiện hoàn thành các tiêu chí XDNTM, UBND huyện Đông Hải kiến nghị các sở, ngành tỉnh phụ trách hỗ trợ huyện sớm thẩm định và có văn bản hiệp y công nhận đạt đối với các tiêu chí đã đạt; còn đối với tiêu chí chưa đạt theo yêu cầu thì hướng dẫn đề xuất giải pháp thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh sớm cân đối bố trí nguồn vốn hỗ trợ huyện ứng trước 30% tổng vốn để thực hiện tiêu chí số 5 (trường học) ở 5 xã và bố trí vốn xây dựng các hạng mục bổ sung thiết chế văn hóa của 3 xã (Long Điền Tây, Định Thành A và An Trạch A). Đối với tiêu chí số 5 và tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), UBND tỉnh cho ý kiến, cho cơ chế đặc thù để các sở, ngành tỉnh thẩm định, hiệp y công nhận đạt đối với những hạng mục công trình ở các xã có ghi vốn, có hồ sơ thiết kế, đã đấu thầu xong, khi tỉnh bố trí vốn thì huyện sẽ thực hiện thi công xây dựng...

Hoàng Bảo

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.