Xây dựng nông thôn mới

Huyện Đông Hải: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 07/02/2020 | 16:51

Nhận thức tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua huyện Đông Hải đã tích cực thực hiện công tác này và mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đồng thời gắn công tác chỉ đạo XDNTM với thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đưa nội dung, tiêu chí XDNTM vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xây dựng lộ giao thông nông thôn phục vụ XDNTM ở xã Điền Hải (huyện Đông Hải).

Những năm qua, huyện Đông Hải đã đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức XDNTM. Với sự quyết tâm và đồng thuận cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “người dân là chủ thể trong XDNTM”, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với nhiều cách làm hay, sáng tạo; sử dụng nguồn vốn công khai, dân chủ; cộng đồng dân cư cùng nhau tự quản, giám sát làm đường giao thông, kênh thủy lợi gồm hàng trăm công trình với trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nguồn nội lực với nhiều cách làm phong phú, phù hợp đặc điểm của từng xã, ấp và cộng đồng dân cư. Điển hình như phong trào hiến đất xây dựng công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa ấp, phong trào cải tạo vườn tạp… Các phong trào này đã huy động nhiều nguồn lực và mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ XDNTM.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình XDNTM, hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh; thu nhập của người dân được cải thiện (năm 2019 đạt khoảng 52,17 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm; công tác an sinh xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng lên; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; dân chủ ở cơ sở được phát huy… Từ đó, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng đuợc cải thiện và nâng cao.

Người dân xã Định Thành (huyện Đông Hải) làm hàng rào bằng cây xanh. Ảnh: L.D

Hiện nay, huyện có 4/10 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) gồm: Định Thành,  Điền Hải, Long Điền Đông, Long Điền Đông A. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt bình quân 16/19 tiêu chí xã NTM.

Để xây dựng các xã còn lại đạt chuẩn NTM và duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, làm nền tảng tiến đến xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẩu, huyện Đông Hải sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện. Ngoài ra, huyện sẽ đánh giá những thành tựu trong thực hiện chương trình XDNTM trong thời gian qua, nhất là đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện; đánh giá vai trò và tính sáng tạo của người dân; kinh nghiệm tuyên truyền, vận động thu hút người dân tham gia. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ XDNTM phù hợp với thực tiễn, thiết thực và hiệu quả hơn. 

Định hướng trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu xây dựng hoàn thành 10/10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 - 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời tập trung xây dựng các xã NTM trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM nâng cao…

NGUYỄN XUÂN THỦY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.