Tiêu điểm

Xác định công tác thi đua là nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Sáu, 23/12/2022 | 16:44

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác TĐKT từng bước phát huy vai trò và hiệu quả, các phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng chất lượng.

Bộ máy làm công tác TĐKT từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng với yêu cầu trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về các giải pháp trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua.

Quyết liệt chỉ đạo công tác TĐKT

UBND tỉnh xác định công tác TĐKT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ, đặc biệt là thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Từ đó, UBND tỉnh chỉ đạo Ban TĐKT tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác TĐKT đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Điển hình như Kế hoạch 113 ngày 19/8/2022 về việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và tổ chức thi đua cùng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TĐKT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các phong trào thi đua, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất; năng động, sáng tạo đẩy mạnh việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sơ kết thực hiện giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tại tỉnh Long An. Ảnh: K.P

Cụm, khối tạo động lực thi đua

Tháng 5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định 758 về việc công nhận cụm trưởng, cụm phó, khối trưởng, khối phó trong cụm khối thi đua năm 2022; sau đó là Quyết định 895 ngày 9/6/2022 về việc tách khối thi đua các hội đặc thù và Quyết định 1293 ngày 27/7/2022 về việc kiện toàn Hội đồng TĐKT khối thi đua doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo và phân công thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh theo dõi, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Từ đó, hoạt động của cụm, khối thi đua trong tỉnh đã đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả. Việc tổ chức các phong trào thi đua giữa cụm, khối thi đua vừa đánh giá kết quả các phong trào, vừa tạo điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác TĐKT.

Hằng năm, các cụm, khối thi đua đều tổ chức sơ kết, tổng kết, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua; thực hiện việc chấm điểm, xếp hạng, bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng cho những đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tính công bằng, khách quan, tạo động lực cho các đơn vị trong cụm, khối tham gia sôi nổi các phong trào thi đua. Kết quả, có 53 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc và 20 tập thể được tặng bằng khen do có thành tích tiêu biểu xuất sắc và hoàn thành nhiệm vụ cụm, khối thi đua năm 2021.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.