Thanh thiếu niên

Thanh niên Bạc Liêu xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ Hai, 03/02/2020 | 17:09

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”, điều đó khẳng định vai trò của thanh niên vô cùng to lớn. Ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Bạc Liêu luôn là lực lượng xung kích, sáng tạo tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quang cảnh thanh niên Bạc Liêu lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.T

Tiếp bước truyền thống cha anh, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cam go, với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và những phong trào cách mạng “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”… thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến công vĩ đại, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trân trọng, kế thừa và phát huy những thành quả đó, đại bộ phận thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Bạc Liêu nói riêng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Bên cạnh đó, thanh niên luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái vì cộng đồng và lợi ích quốc gia nên đã luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ. Những việc làm và hoạt động của thanh niên được thể hiện rõ nhất ở các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Tiêu biểu là “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Sáng tạo trẻ”, “Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới”… Từ những phong trào này, đoàn viên - thanh niên đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở những nơi khó khăn; xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh của từng địa phương, đơn vị.

Ngoài ra, thế hệ trẻ Bạc Liêu hiện nay, trong đó có nhiều thanh niên có trình độ học vấn cao luôn sẵn sàng gia nhập quân đội, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là điều rất đáng phấn khởi và là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công cuộc đổi mới, CNH-HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao vai trò của thanh niên, luôn quan tâm chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh của các thế hệ thanh niên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp, các ngành và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đáp lại sự kỳ vọng đó, thanh niên Bạc Liêu đã không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, có lòng yêu nước, có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội. Đồng thời, xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh… để cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân xây dựng quê hương, đất nước.

Từ thống nhất nhận thức đến thể hiện qua những hành động, đoàn viên - thanh niên đã chung tay hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự chung tay đầy trách nhiệm đó đã mang đến những giá trị mà thế hệ trẻ hôm nay chính là những người thụ hưởng trong thành quả chung của Đảng, của đất nước.

NHẬT HẠ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.