Thanh thiếu niên

Quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên - thanh niên

Thứ Hai, 09/07/2018 | 16:38

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho ĐV-TN, xây dựng một thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà mai sau.

Những năm gần đây, tổ chức Đoàn đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐV-TN và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng. Cụ thể là thanh niên ít  quan tâm hoặc ngại tham gia vào những hoạt động sinh hoạt chính trị và các hoạt động xã hội, có nhận thức chính trị non kém, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, coi nhẹ những giá trị truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc; một bộ phận thanh niên chưa có động cơ học tập và định hướng nghề nghiệp đúng đắn, thiếu các kỹ năng và phẩm chất cần thiết của lao động trẻ trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập. Cho nên, công tác giáo dục, bồi đắp lý tưởng, niềm tin cho ĐV-TN là hoạt động cần được quan tâm thực hiện thường xuyên với những giải pháp đồng bộ.

Việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐV-TN có thể từ 2 kênh. Kênh thứ nhất là trên giảng đường thông qua những bài giảng của thầy cô. Kênh thứ hai là thông qua các hoạt động Đoàn, Hội. Khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, ĐV-TN sẽ được tăng thêm hiểu biết, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn; được làm quen với những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp; được trải nghiệm những kỹ năng sống mà chưa từng được cung cấp trong sách vở. Theo đó, các hoạt động phải quan tâm đến sở thích, mong muốn của thanh niên và đặc biệt phải quan tâm  để thúc đẩy tuổi trẻ sống đẹp, phải làm thế nào để các bạn tích cực tham gia học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào vì cuộc sống cộng đồng…

Để việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐV-TN có hiệu quả thì vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên thôi chưa đủ, mà cần có sự vào cuộc của nhà trường, các tổ chức khác tham gia, gắn bó, đồng hành với thanh niên.

NHẬT HẠ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.