Thanh thiếu niên

Đoàn Thanh niên Bạc Liêu: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thứ Sáu, 20/12/2019 | 15:34

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020, các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tạo khí thế phấn khởi, nhằm góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của thế hệ trẻ Bạc Liêu đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước.

Thanh thiếu nhi nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L

Với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh” và “Tuổi trẻ Bạc Liêu sắt son niềm tin với Đảng”, trong đợt hoạt động này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ôn lại lịch sử vẻ vang của ĐCS Việt Nam 90 năm qua; ôn lại truyền thống, công lao đóng góp to lớn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, thảo luận, trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Đảng trong thời gian tới, từ đó đề xuất giải pháp của tổ chức Đảng, của chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Để các hoạt động có hiệu quả, giúp cán bộ, đoàn viên - thanh niên nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của ĐCS Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua, Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện với nhiều hình thức như: Tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ đề, từ tháng 11/2019 - 3/2/2020; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc và niềm tin sắt son với Đảng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua “Hành trình du lịch học sử”, “Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng” tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Cùng với đó, tổ chức đến thăm các chi bộ, đảng bộ đầu tiên được thành lập, kết hợp với nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên… Và tùy theo điều kiện của từng cấp bộ Đoàn và đối tượng thanh niên mà tổ chức các diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”; tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương người tốt - việc tốt…

Ngoài ra, trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng lần này, Đoàn Thanh niên tỉnh nhà cũng tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập ĐCS Việt Nam” và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và sinh hoạt chính trị, tiếp tục khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Bạc Liêu đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, cũng như tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

NHẬT HẠ

------------------------------------------------------------------------

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!

2. ĐCS Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

3. Tuổi trẻ Bạc Liêu thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!

4. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020!

5. Tuổi trẻ Bạc Liêu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Tuổi trẻ Bạc Liêu ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

7. Tuổi trẻ Bạc Liêu ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

9. ĐCS Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.