Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Thứ Tư, 12/06/2024 | 16:03

Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta nhằm chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh (QP-AN), bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Qua 5 năm thực hiện Nghị định 21 của Chính phủ về KVPT trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, mang lại nhiều kết quả thiết thực.

TĂNG CƯỜNG CÁC TIỀM LỰC TRONG KVPT

Thực hiện Nghị định 21 về KVPT, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu, Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh về KVPT. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về KVPT có chuyển biến tích cực. Các địa phương chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, kiên quyết, thận trọng trong giải quyết các vấn đề phức tạp; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố QP-AN. Từ đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) ngày càng được nâng lên; nền quốc phòng toàn dân được thực hiện gắn với thế trận an ninh nhân dân, KVPT ngày càng được xây dựng vững chắc.

Đặc biệt, các tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; tiềm lực kinh tế, khoa học - công nghệ; tiềm lực quân sự, an ninh đối ngoại không ngừng được tăng cường. Tổ chức biên chế lực LLVT được sắp xếp hợp lý, tinh gọn. Chi bộ, tổ chức Đảng trong LLVT hoạt động hiệu quả, các đoàn thể trong LLVT hoạt động sôi nổi, cán bộ, chiến sĩ LLVT đạt tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu, diễn tập KVPT cấp huyện và diễn tập chiến đấu xã, thị trấn trong KVPT cấp huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng. LLVT có chất lượng huấn luyện cao, sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia trên địa bàn. Các cuộc diễn tập diễn ra thành công cũng đã giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và người dân trong công tác QP-AN.

Thực binh thiết quân luật tại diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hồng Dân năm 2024. Ảnh: T.H

XÂY DỰNG THẾ TRẬN LÒNG DÂN VỮNG CHẮC

Tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ xây dựng KVPT tại các địa phương từ đây càng trở nên đặc biệt quan trọng hơn bao giờ hết. Để xây dựng KVPT địa phương ngày càng vững mạnh, các huyện, thị xã, thành phố đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về QP-AN có liên quan, tác động đến quá trình xây dựng và hoạt động KVPT địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và LLVT, tiếp tục thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố QP-AN. Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó thống nhất ý chí và hành động, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các tiềm lực trong KVPT vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và vai trò, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động KVPT. Chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thật sự là lực lượng nòng cốt để tăng cường tiềm lực QP-AN. Tăng cường các biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đặc biệt là các thủ đoạn, âm mưu diễn ra trên không gian mạng hiện nay.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.