Triển khai nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính quý 2/2023

Thứ Sáu, 31/03/2023 | 15:40

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong quý 1/2023 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Từ đó các sở, ban, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch - Đầu tư. Ảnh: K.K

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC

Trong quý 1/2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 113.905 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); trong đó, giải quyết đúng hạn 111.340 hồ sơ TTHC, 15 hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn và 2.550 hồ sơ TTHC đang giải quyết. Các hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn chủ yếu là TTHC lĩnh vực đất đai, nguyên nhân quá hạn hầu hết đều do cần phải xác minh, thẩm định lại hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ TTHC đã thực hiện nghiêm việc gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 766 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch (nay là Sở Thông tin - Truyền thông) nghiên cứu thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên liên tục trên Cổng dịch vụ công tỉnh, phục vụ đánh giá các nhóm chỉ số theo Quyết định nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

TẬP TRUNG CHẤM ĐIỂM, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực ở các sở, ngành, UBND các cấp; công tác rà soát đơn giản hóa TTHC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát TTHC; Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tiếp tục hoạt động thông suốt, tập trung các TTHC về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng đào tạo cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ - thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện thường xuyên.

Trong quý 2/2023, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh công bố theo quy định. Đẩy mạnh rà soát, đánh giá các TTHC trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc công bố, công khai TTHC đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

HỒNG TƯƠI (Sở Nội vụ)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.