Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 10/06/2024 | 16:36

Năm 2024, Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp tổ chức triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ảnh: K.K

Thực hiện Công văn 2767 ngày 14/11/2023 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chủ trì, phối hợp với các cơ quan (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Pháp chế HĐND tỉnh) lựa chọn ngẫu nhiên, tổ chức xác minh tài sản, thu nhập của 29 người nằm trong nhóm phải kê khai tài sản thu nhập ở các cơ quan nhà nước.

Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (2023 - 2026) trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024, Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Ngoài ra còn có các kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh năm 2024; kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 26 ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp ngày 22/11/2023; văn bản chỉ đạo thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với người được bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn theo Quy định 597 ngày 10/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu tổng hợp báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước; các báo cáo phục vụ báo cáo định kỳ của Ban cán sự Đảng; tổ chức tập huấn, tham mưu tổng hợp báo cáo và củng cố tài liệu kiểm chứng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Với nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2024, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các quy định, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tiếp tục xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 theo định hướng của Thanh tra Chính phủ và Quyết định 2277 ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.