Sở Tư pháp: Làm tốt công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ Tư, 20/01/2021 | 17:02

Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, năm 2020 Sở Tư pháp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 133 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sở Tư pháp triển khai văn bản pháp luật mới. Ảnh: K.O

Từ căn cứ trên, Sở Tư pháp đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt “trong sạch, vững mạnh”. Kết quả đã tổ chức 16 cuộc hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho 993 đại biểu là công chức tư pháp cấp huyện, lãnh đạo UBND và công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, trưởng khóm, ấp, đại diện đoàn thể khóm, ấp và người dân tại 14 xã. Hỗ trợ 14 pa-nô tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đặt tại trụ sở các xã để tuyên truyền cho cán bộ và Nhân dân. Thực hiện biên soạn, phát hành 10.000 tờ gấp pháp luật “Nội dung cơ bản của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới” đến cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới và các quy định pháp luật mới bằng các hình thức đa dạng như tuyên truyền trên 1.000 lượt tin, bài trên Facebook với trang Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Bạc Liêu, đăng tải trên Bản tin tư pháp Bạc Liêu.

Trong năm 2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định 39 hồ sơ các xã chuẩn tiếp cận pháp luật để phục vụ đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Bên cạnh đó, đã thực hiện thẩm tra các xã của TP. Bạc Liêu và các xã của TX. Giá Rai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời báo cáo kết quả thẩm tra theo quy định. Ngoài ra, còn làm đầu mối tổ chức thực hiện khảo sát hoàn thiện thể chế về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và gửi kết quả khảo sát về Bộ Tư pháp.

Xác định tầm quan trọng và các nhiệm vụ trọng tâm, các biện pháp đổi mới trong năm 2020, Sở Tư pháp đã chủ động tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt trong sạch, vững mạnh.

KIM OANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.