Những quy định mới về kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính

Thứ Tư, 11/03/2020 | 18:07

Ngày 12/2/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật (THPL) về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) (Nghị định số 19). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/3/2020, các quy định về xử lý kỷ luật trong THPL về xử lý VPHC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

Sở Tư pháp triển khai các văn bản pháp luật mới tại xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình). Ảnh: K.K

Nghị định số 19 gồm 5 chương, 31 điều, quy định về kiểm tra công tác THPL về xử lý VPHC, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong THPL về xử lý VPHC. Đối tượng áp dụng là cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra tình hình THPL về xử lý VPHC; cơ quan quản lý công tác THPL về xử lý VPHC; Thủ trưởng cơ quan của người có thẩm quyền xử lý VPHC, Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền xử lý VPHC; Người có thẩm quyền xử lý VPHC, người có thẩm quyền lập biên bản VPHC; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc THPL về xử lý VPHC.

Theo Nghị định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện kiểm tra công tác THPL về xử lý VPHC đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định 19 trong phạm vi địa bàn quản lý của mình. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng Tư pháp chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện kiểm tra.

Một trong các nội dung quan trọng của Nghị định 19 là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong THPL về xử lý VPHC thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc. Nghị định 19 quy định chi tiết về các hình thức xử lý kỷ luật này.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm trong THPL về xử lý VPHC bao gồm việc giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý VPHC. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người VPHC khi xử lý VPHC. Không xử phạt VPHC; không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật. Xử phạt VPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật. Áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi VPHC. Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý VPHC. Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt VPHC, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt VPHC trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt VPHC, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra. Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra…

Việc xử lý kỷ luật đối với người có thẩm quyền xử phạt và lập biên bản VPHC thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu trên cơ sở yêu cầu, kiến nghị tại kết luận kiểm tra được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.