Những chính sách dành cho thanh niên: Cần đồng bộ, đặc thù

Thứ Tư, 25/03/2020 | 16:25

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Vì vậy, những chính sách, pháp luật dành cho thanh niên luôn được đặc biệt quan tâm. Và Luật Thanh niên được thông qua tại kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006 chính là cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng của thanh niên, tác động tích cực đối với phong trào thanh niên; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức thanh niên và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.

Thanh niên Bạc Liêu lên đường nhập ngũ năm 2020. Ảnh minh họa: H.T

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả thực hiện Luật Thanh niên thời gian qua cho thấy, một số quy định thuộc trách nhiệm của các Bộ quy định trong Luật Thanh niên chưa có hướng dẫn cụ thể. Việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, trong hôn nhân và gia đình chậm hướng dẫn, chẳng hạn như chính sách đối với thanh niên xung phong được ban hành năm 2011, sau 5 năm thực hiện luật; chính sách đối với thanh niên tình nguyện được ban hành năm 2015, sau 9 năm thực hiện luật; việc xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành thì sau 12 năm mới sửa đổi, bổ sung; chưa có chính sách đối với một số đối tượng thanh niên đặc thù, như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cải tạo, sau cai nghiện; một số lĩnh vực cụ thể đối với thanh niên mặc dù đã ban hành chính sách nhưng còn ít và hiệu quả đạt được chưa cao. 

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương và 54 Điều, có nhiều điểm mới so với Luật Thanh niên 2005, trong đó có bổ sung quy định về Tháng Thanh niên (Điều 10); đối thoại với thanh niên (Điều 11); về tham gia quản lý nhà nước và phản biện xã hội (Điều 21)… Đề nghị nên luật hóa các quy định về thanh niên  tham gia, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; thanh niên tích cực tố giác, đấu tranh với luận điệu, âm mưu gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia, dân tộc và không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, ứng xử có văn hóa, đạo đức, nghĩa tình; có ý chí lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, khi xây dựng các chính sách cho thanh niên Việt Nam, cần được khái quát, điều chỉnh những lĩnh vực quan trọng trong sự phát triển thanh niên, bao gồm lĩnh vực giáo dục, học tập, nghiên cứu khoa học; lĩnh vực lao động, việc làm và khởi nghiệp; lĩnh vực sức khỏe, thể dục - thể thao, văn hóa - nghệ thuật. Đặc biệt là một số chính sách phát triển đặc thù mà hiện tại chưa được quy định cụ thể tại các đạo luật khác, bao gồm: thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên xung phong; thanh niên tình nguyện; và thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Việc quy định chính sách đối với các đối tượng này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước nhằm phát triển một bộ phận thanh niên đặc biệt, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.