Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về XDNTM: Đột phá từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thứ Hai, 19/08/2019 | 14:44

Phải khẳng định rằng, qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM), một trong những bài học kinh nghiệm cần được rút ra chính là địa phương nào làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng được những mô hình hay sẽ tác động tích cực đến phong trào và tạo nên sức lan tỏa lớn.

Công nhận ấp Tường Thắng A (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019.

KHÔNG "RẬP KHUÔN" MÁY MÓC...

Một bài học kinh nghiệm và thành công được đúc kết từ huyện Phước Long trong xây dựng NTM chính là xác định đúng khâu đột phá. Với phương châm “làm đến đâu nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch đến đó” và nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chính là “ngọn đuốc” soi sáng thông qua việc hướng dẫn cách làm và khơi dậy quyết tâm chung sức, chung lòng. Trong đó, không ngừng phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể.

Đây là cách làm không mới, nhưng rất hay và sáng tạo. Đó là lựa chọn các vấn đề bức xúc trong thực hiện 19 tiêu chí để dồn sức và tập trung làm có trọng tâm, trọng điểm. Như trong thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập cho nông dân gắn với tổ chức sản xuất, ngoài tuân thủ thực hiện các tiêu chí do Trung ương quy định, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn ban hành thêm Nghị quyết số 05/NQ-BCH “về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ năm 2017 - 2020”. Với sự ra đời của Nghị quyết này, đã tạo nên một phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần cho tăng trưởng kinh tế đến nay đạt trên 8% và nhiều chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế đều đạt, vượt kế hoạch đề ra. Có được kết quả trên, do Nghị quyết đã chỉ ra được các đường hướng, giải pháp và xác định được lộ trình, mục tiêu, nguồn lực và phát huy được trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Hay trong thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường, Huyện ủy Phước Long đã ban hành Công văn số 638-CV/HU về tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ mội trường. Với sự chỉ đạo này, không chỉ góp phần giúp cho huyện đạt và vượt các quy định về vệ sinh môi trường nông thôn, mà còn tạo nên những tuyến đường xanh - sạch - đẹp phục vụ phát triển du lịch.

Rồi trong thực hiện tiêu chí giảm nhanh hộ nghèo, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, UBND huyện Phước Long đã ban hành Công văn số 751/UBND về tăng cường công tác cải tạo vườn tạp và đến nay đã có gần 2.000ha được cải tạo đưa vào sản xuất với nhiều vườn rau, ao cá, giúp nông dân giải quyết được việc làm, tăng thêm thu nhập và góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn thoáng mát, sạch đẹp.

Ngoài ra, tùy theo đặc thù của từng tiêu chí, UBND huyện còn ban hành các Kế hoạch để cụ thể hóa và gắn với đó là các giải pháp hướng dẫn thực hiện. Cụ thể, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 41-KT-HU, UBND huyện xây dựng Đề án số 01-ĐA/UBND về xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và tiến tới NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Phước Long (giai đoạn 2018 - 2020) để triển khai thực hiện. Trong đó, chọn 4 xã (Vĩnh Phú Tây, Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Đông, Hưng Phú) làm chỉ đạo điểm xây dựng NTM nâng cao, chọn 5 ấp làm chỉ đạo điểm ấp NTM kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bàn các xã…

Với sự chỉ đạo quyết liệt và được dẫn đường bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch… nên phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phước Long tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng và tạo nên những tiền đề, nguồn lực và sức cổ vũ to lớn trong thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu. Và để tiên phong, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch trên, không ai khác ngoài cán bộ, đảng viên. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để dân tin và dân tích cực hưởng ứng, làm theo chính là khâu mang tính quyết định. Đây cũng là việc làm quan trọng trong thực hiện tiêu chí số 18 về “Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch, vững mạnh”.

Từ bài học của huyện Phước Long cho thấy, việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM không “rập khuôn”, hay áp dụng việc thực hiện các tiêu chí theo quy định một cách máy móc mà cần có những cách làm riêng. Và ngoài các tiêu chí đã được Trung ương quy định, các địa phương cần xác định đúng tiêu chí ưu tiên gắn với điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương mình để thực hiện, nhất là không “bắt chước” các địa phương khác áp dụng việc thực hiện các tiêu chí một cách máy móc, thiếu sáng tạo và không sát với thực tiễn.

Phát triển thêm vườn rau góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân nhờ vào chỉ đạo cải tạo vườn tạp ở huyện Phước Long. Ảnh: L.D

CẦN GIỮ VỮNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH

Có một bài học kinh nghiệm qua 10 năm xây dựng NTM chính là các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch đã “đẻ ra” ra nhiều mô hình. Đó là những mô hình rất hay và góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là các mô hình được xây dựng từ các tổ chức đoàn thể. Điển hình như Hội LHPN TP. Bạc Liêu, trong thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, đã cho ra đời mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường không rác” và mô hình “Gia đình không có người thân phạm tội và tham gia vào tệ nạn xã hội”; hay Hội LHPN huyện Phước Long trong thực hiện tiêu chí giảm nghèo có mô hình “Tổ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo”, mô hình “Ao cá nghĩa tình”; hoặc trong thực hiện tiêu chí về sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân có mô hình “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân huyện Đông Hải…

Qua đó cho thấy, đến nay đã có rất nhiều mô hình được xây dựng và phát huy hiệu quả tốt. Tuy nhiên, một trong những vấn đề đáng quan tâm hiện nay chính là việc giữ vững và nâng chất các mô hình. Bởi thực tiễn đã chứng minh, có nhiều mô hình sau khi được đánh giá, công nhận đạt hiệu quả đã nhanh chóng bị “chết yểu”, vì thực hiện theo phong trào và chạy theo bệnh thành tích. Trong khi đó, việc thực hiện và giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM, nhằm hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu thì việc phát huy các mô hình là việc làm mang tính thường xuyên. Do vậy, việc giữ vững và tiếp tục nâng chất, nhân rộng các mô hình cần được Ban chỉ đạo xây dựng NTM các địa phương quan tâm mà phát huy vai trò của các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo là giải pháp mang tính tiên quyết.

Muốn vậy, phong trào xây dựng NTM luôn phải được “hâm nóng”, nhất là các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Làm được việc này sẽ góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào năm 2020 khi các địa phương đều hoàn thành và vượt kế hoạch về xây dựng NTM vào cuối nhiệm kỳ. Đồng thời, tạo nên những động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH-HĐN nông nghiệp, nông thôn và nông dân cho giai đoạn tiếp theo.

LƯ TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.